Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Käpy. Kuva: Jussi Mäkelä.
 • Metsien hoito

  Heinolan kaupunki omistaa merkittävät metsä-alueet aivan kaupungin keskustan välittömässä tuntumassa. Metsämaan pinta-ala on n. 3300 ha.

  Vuosittain hakataan puuta n. 12 000 m3 ja puuston vuotuinen kasvu n. 18 000 m3. Uudistushakkuita tehdään vuosittain n. 20 ha ja kasvatushakkuita n. 120 ha. Metsänhoitotöitä tehdään n. 130 ha:n metsäalalla.

  Kaupungin metsien hoidon tavoitteita:

  • Taloudelliset tavoitteet määritellään vuosittain
  • Virkityskäytön edistäminen
  • Viihtyisän ja elämyksellisen asuinympäristön kehittäminen
  • Metsäluonnon monimuotoisuuden vaaliminen
  • Metsien hyvinvoinnin ja jatkuvuuden turvaaminen
  • Maiseman ja luonnonpiirteiden huomioiminen
  • Vuorovaikutuksen lisääminen viranomaisten / asukkaiden välillä.