Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Maankäytön tehostaminen asukkaiden ja yritysten näkökulmasta

Maankäytön tehostaminen asukkaiden ja yritysten näkökulmasta -hankkeella tuetaan uuden yritys- ja palvelutoiminnan syntyä maankäytön suunnittelun keinoin. Samalla vahvistetaan olemassa olevien yritysten toimintamahdollisuuksia. Hankkeesta 60 % rahoitetaan EAKR-rahoituksella. Hankekokonaisuus koostuu kolmesta osiosta:

1 Rakennemuutoksesta maankäytön tehostamiseen

Tarkastelussa on koko Heinolan alue. Maankäytön suunnittelulla on esitetty uusia työpaikka- ja asuinalueita, nykyisen yhdyskuntarakenteen tehostamista sekä vetovoimatekijöiden vahvistamista.

Maankäytön suunnittelun vuorovaikutteisuutta ja vaikuttavuutta kaupungin strategiseen suunnitteluun ja palveluverkkoon on kehitetty.

Heinolan tulevaisuuden maankäytöstä on luonnosteltu kolme eriluonteista rakennemallia. Niiden pohjalta valmistellaan jatkotyönä Heinolan strateginen yleiskaava.

2 Vierumäelle asukkaita, asiakkaita ja työntekijöitä - Vierumäen asumisstrategia

Vierumäen alueen kehittämiseksi tarvitaan riittävää ja monipuolista asuinmahdollisuuksien tarjontaa. Maanhankinnalla ja kaavoituksella tuetaan myös teollisuus- ja palveluyritysten kasvumahdollisuuksia.

Osahankkeessa on yhteistyössä Vierumäen yritysten ja kyläyhteisön kanssa luonnosteltu kolme rakennemallia Vierumäen-Urheiluopiston alueelle. Suunnittelua jatketaan asemakaavahankkeina sekä myöhemmin päivittämällä Vierumäen osayleiskaava.

Lisäksi on tutkittu sekä vakituiseen että vapaa-ajanasumisen konsepteja ja niihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

3 Keskustan palveluyritysten liiketoiminnan ja työllistämismahdollisuuksien parantaminen

Heinolan keskusta on uudessa kilpailuasemassa ulkopuolisten liikealueiden ja muuttuneiden kulutustottumusten vuoksi. Suunnittelulla on tavoiteltu seudun vapaa-ajan asukkaiden ja muiden moottoritiellä liikkuvien ostovoiman houkuttelemista perinteisen kaupunkikeskustan palveluihin.

Tärkeätä on myös nykyisten asukkaiden ostovoiman säilyttäminen paikkakunnalla. Suunnitelmassa on esitetty toimia keskustan kaupallisten palveluiden, asioinnin helppouden sekä yleisen vetovoiman kehittämiseksi.

On myös laadittu koko kaupungin kattavan opastussuunnitelman konsepti.