Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Maakuntakaavaehdotus. Kuva: Heinolan kaupunki.
 • Maakuntakaavan liitteet. Kuva: Heinolan kaupunki.

  Maakuntakaava

  Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavan tehtävänä on sovittaa yhteen valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset.

  Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain, jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä kaavana.

  Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja muuta maankäyttöön liittyvää viranomaistoimintaa. Kaava esitetään kartalla kaavamerkintöjen ja -määräysten avulla. Maakuntakaavaan liittyy myös selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteet ja vaikutukset sekä muita kaavan tulkinnan ja toteuttamisen kannalta tarpeellisia tietoja.

  Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto eli Heinolan alueella Päijät-Hämeen liitto. Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto.

  Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on tullut voimaan

  Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on tullut voimaan MRA 93 § mukaisten kuulutusten myötä. Kuulutukset on julkaistu liitossa ja kunnissa 10.3.2017 alkaen ja kuntien virallisissa lehdissä viikolla 11.  Maakuntahallitus määräsi 20.2.2017 § 19 Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että maakuntakaava kumoaa voimaan tullessaan ympäristöministeriön 11.3.2008 vahvistaman Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2006.

  Maakuntakaavasta on jätetty Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 10 valitusta. Hallinto-oikeus voi kieltää päätöksen täytäntöön panon.

  Voimaan tulleen maakuntakaavan kaavakartta, merkinnät, määräykset, kaavaselostus ja selostuksen liiteosa ovat saatavilla liiton kotisivulta.