Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute

Liikunta-avustukset

Liikuntaseurojen avustamiseen vuosittain varatut talousarviomäärärahat jaetaan liikunta- ja urheiluseuroille perusavustuksena, kohdeavustuksena ja ohjausavustuksena.

Katso ohjeet ja lisätiedot avustusperusteista ja avustusten hakemisesta ohessa olevista liitteistä.

Perusavustukset

Perusavustuksista päättää Hyvinvointilautakunta ja muista avustuksista liikuntatoimenjohtaja.

Perusavutukset ilmoitetaan haettavaksi maaliskuun aikana kaupungin virallisella ilmoitustaululla, kaupungin www-sivuilla ja Itä-Häme –lehdessä.

Lisäksi liikuntapalvelujen rekisterissä oleville heinolalaisille liikunta- ja urheiluseuroille lähetetään perusavustuksen hakemuslomake ja avustusohje. Perusavustus myönnetään kerran vuodessa.

Kohdeavustukset

Kohdeavustus on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tapahtumasta, johon avustusta haetaan, kuitenkin viimeistään 30.11.

Ohjausavustukset

Ohjausavustus on suoritusperusteinen eli avustus maksetaan pidetyistä harjoituksista jälkikäteen.

Seura tekee kaikista ohjausavustuksen piiriin kuuluvista ohjaajistaan ja ryhmistä hakemuksen.

Ohjausavustusta maksetaan ohjaajan pitämän ohjauspäiväkirjan perusteella alle 18-vuotiaiden harjoitusryhmistä.