Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Liikennettä. Kuva: Jussi Mäkelä.
 • Liikenneturvallisuus

  Liikenneympäristöön liittyvät palautteet

  Kaupungin kadut:

  Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista puhelimitse:

  • Virka-aikaan maanantaista torstaihin klo 7-16 ja perjantaina klo 7-14 numeroon 044 7976 884 (katumestari) tai 044 7978 507 (työnjohto).
  • Ilta-aikaan ja viikonloppuisin teknisen toimialan päivystysnumeroon 044 7976 921.

  Muut palautteet ja aloitteet kaupungin palautejärjestelmän kautta tai virka-aikaan puhelimitse numeroon 044 7976 884 (katumestari).

  Maantiet:

  Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (esim. tielle kaatunut puu) soittamalla tienkäyttäjän linjalle (puh. 0200 2100, 24 h/vrk).

  Vähemmän kiireelliset maantieverkon aloitteet ja palautteet Palauteväylän kautta tai soittamalla liikenteen asiakaspalveluun (puh. 0295 020 600, ma–pe klo 9–16).

  Liikenneturvallisuusohjelma

  Heinola oli mukana laatimassa Pohjois-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuusohjelmaa, joka valmistui vuonna 2016.  Heinolan kaupungin sekä Asikkalan, Hartolan, Padasjoen ja Sysmän kuntien lisäksi suunnitelmatyöhön osallistuivat Uudenmaan ELY-keskus, Liikenneturva sekä Hämeen poliisilaitos. Kuntien liikenneturvallisuustyön tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksien määrää ja tehdä liikkumisesta turvallisempaa kaikille – kulkutavasta, iästä ja liikkumisajankohdasta riippumatta.

  Liikenneturvallisuusohjelmassa sovittiin yhteiset painopisteet liikenneturvallisuustyölle Pohjois-Päijät-Hämeessä:

  • Nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen
  • Iäkkäiden turvallisen liikkumisen parantaminen
  • Liikenneturvallisuuden parantaminen valtateillä

  Sinun valintasi vaikuttaa - liikenteessäkin

  Liikenneturvallisuusryhmä

  Heinolassa liikenneturvallisuustyön koordinoinnista vastaa poikkihallinnollinen liikenneturvallisuusryhmä, jonka tehtävänä on

  • koordinoida ja kannustaa eri tahoja liikenneturvallisuustyöhön
  • tuoda liikenneturvallisuusasioita yhteiseen käsittelyyn
  • välittää tietoa liikenneturvallisuusaiheista
  • seurata kaupungin liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä.

  Ryhmässä on mukana kaupungin, viranomaisten ja sidosryhmien edustajia, jolloin eri ikä- ja liikkujaryhmät tulevat huomioiduiksi. Liikenneturvallisuusryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa ja se käsittelee niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaankin liittyviä asioita ja toimenpiteitä.

  Heinolan liikenneturvallisuusryhmän kokoonpano (päivitetty 3/2020):

  • Tekniikka, Jouko Rajajärvi (ryhmän puheenjohtaja)
  • Tekniikka, Jari Hämäläinen
  • Hyvinvointi, Eijaliisa Hakkarainen
  • Hyvinvointi (yläkoulu), Vesa Kotilainen
  • Hyvinvointi (alakoulu), Maria Laakkonen
  • Hyvinvointi (liikunta), Kirsi-Marja Vihervaara
  • Hyvinvointi (varhaiskasvatus), Päivi Mikkonen ja Pirjo Kokko
  • Hyvinvointi (nuoriso), Minna Järvinen
  • Nuorisovaltuusto, Sanna Laaksonen ja Aino Lahti
  • Kouluterveydenhoito, Hanna Lietzén
  • Vammaisneuvosto, Arvo Järvinen
  • Vanhusneuvosto, Pekka Kantanen
  • Työsuojelu, Sari Niemelä
  • Tekninen lautakunta, Erika Tiainen
  • Koulutuskeskus Salpaus, Marko Arkko
  • Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Tapani Lehtinen
  • Hämeen poliisilaitos, Jouni Takala
  • Liikenneturva, Ari-Pekka Lattu
  • ELY-keskus, Herkko Jokela
  • ELY-keskus, Annika Sarkkola
  • Päijät-Hämeen liikenneturvallisuuskoordinaattori (Ramboll), Terhi Svenns (ryhmän sihteeri)