Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute

Lehdokki- ja Orvokki-kodit

Lehdokki- ja Orvokki-kodeissa hoidetaan keskivaikeasti tai vaikeasti dementiaa sairastavia asukkaita.

Asukkaiden kongnitiivinen toimintakyky on heikentynyt ja päivittäisistä toiminnoista selvityminen vaikeutunut. Sairauden kuvaan kuuluvat myös mielialan muutokset.

Yhteensä kodeissa on 14 asukaspaikkaa.

Asukkaista suurin osa on liikkuvia ja he tarvitsevat paljon apua. Asukkaiden liikkumista pyritään rajoittamaan mahdollisimman vähän.

Omia jäljellä olevia voimavaroja pyritään tukemaan jotta toimintakyky säilyisi mahdollisimman pitkään esim. omatoiminen ruokailu ja liikkuminen.

Dementiaosasto

Dementiaosastolla korostuu asukkaan kanssa hetkessä eläminen. Tutut hoitajat luovat turvallisuutta dementoituneen vanhuksen elämään, joka saattaa useinkin olla erittäin sekavaa.

Omat tavarat, vaatteet ja esimerkiksi valokuvat tuovat kiinnekohtia dementoituneen asukkaan elämään.

Dementiaosaston yhteydessä on suljettu piha-alue, jossa vanhus voi turvallisesti ulkoilla yksinkin. Omaisten kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää ja omaisten toivotaankin vierailevan usein asukkaiden luona.

Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat ja henkilöstö

Omaisten kanssa tehdyt hoito- ja kuntoutussuunnitelmat luovat hyvän pohjan hoitosuhteelle. Asukkaan elämänhistorian tunteminen auttaa hoitohenkilöstöä toimimaan asukkaan parhaaksi.

Hopeasillassa asukkaiden lääketieteellisestä hoidosta vastaa doctagonin vastuulääkäri. Viikottaiset puhelinkierrot ja säännölliset lähikierrot sekä takapäivystäjät takaavat lääkäriin yhteyden kaikkina vuorokauden aikoina.

Henkilöstö järjestää pienimuotoista viriketoimintaa asukkaiden kanssa, muun muassa muistelutuokioita, jumppahetkiä, musiikkituokioita ja ulkoilua.