Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Lastensuojelun jälkihuolto

Jälkihuoltoa tarjotaan sijaishuollon päättymisen jälkeen tai avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, mikäli sijoitus on kestänyt vähintään puoli vuotta ja kohdistunut yksin lapseen.

Jälkihuolto toteutetaan tukemalla sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on.

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on huolehdittava, että lapselle laaditaan jälkihuoltosuunnitelma.

Jälkihuollon palvelut rakennetaan aina lapsen tai nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan ja suunnitelmallisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Riittävän toimeentulo ja asumisen järjestäminen ovat selviytymisen perusedellytyksiä. Ne onkin järjestettävä aina, kun nuoren kuntoutuminen sitä vaatii.

Jälkihuollon palveluja ovat esimerkiksi

 • järjestää riittävä taloudellinen tuki sekä
 • korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto
 • Nuoren tulevaisuuden toiveita ja tarpeita mietitään yhdessä
 • Psykososiaalisen tuen antaminen; henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, esim. arjessa selviytymisen ja itsenäisen elämän taitoihin, yhteiskunnan palveluihin ohjaamista
 • Apua omien voimavarojen löytämiseksi ja tulevaisuuden suunnitteluun
 • Apua asunnon hankkimiseksi
 • Tukea koulunkäynnin ja opintojen aloittamiseen ja niissä suoriutumiseen
 • Tukea työllistymiseen ja harjoitteluun
 • Tukea harrastuksiin
 • Loma- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen
 • Mahdollisuus osallistua vertaistukiryhmään
 • Taloudellista tukea nuoren asumiseen, koulutukseen ja muihin itsenäistymiseen liittyviin menoihin, sekä ohjausta suunnitelmalliseen rahankäyttöön
 • Mahdollista saada aikuisen säännöllistä tukea sijoituksen jälkeen

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on yhdessä lapsen tai nuoren sekä hänen verkostonsa kanssa rakentaa nuoren tarpeita vastaava ja parhaalla mahdollisella tavalla tukeva palvelukokonaisuus, joka kirjataan jälkihuoltosuunnitelmaksi.

Jälkihuoltosuunnitelmaan kirjataan jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet.