Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Lastensuojelu

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun.

Kaikilla perheillä ja lapsilla on joskus vaikeuksia. Toisinaan vaikeudet ovat sellaisia, etteivät ne ratkea lapsen omassa elinpiirissä, vaan niiden ratkaisemiseen tarvitaan lastensuojelun tukea.

Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, jota toteutetaan silloin kun lapsi ja perhe ovat lastensuojelun asiakkaina. Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Suurin osa lapsiperheiden sosiaalityöstä painottuu avohuollon palveluihin, joissa perhettä tuetaan jotta lapset voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan.

Kyse on lastensuojelutyöstä, jota tehdään lastensuojelun sosiaalityössä, kun on päätetty, että lapsi tai nuori on lastensuojelun asiakas.

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua:

  • avohuollon tukitoimet, 
  • lapsen kiireellinen sijoitus, 
  • huostaanotto sekä sijaishuollon järjestäminen
  • jälkihuolto.