Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Lastensuojelu

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun.

Kaikilla perheillä ja lapsilla on joskus vaikeuksia. Toisinaan vaikeudet ovat sellaisia, etteivät ne ratkea lapsen omassa elinpiirissä, vaan niiden ratkaisemiseen tarvitaan lastensuojelun tukea.

Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, jota toteutetaan silloin kun lapsi ja perhe ovat lastensuojelun asiakkaina. Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Suurin osa lapsiperheiden sosiaalityöstä painottuu avohuollon palveluihin, joissa perhettä tuetaan jotta lapset voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan.

Kyse on lastensuojelutyöstä, jota tehdään lastensuojelun sosiaalityössä, kun on päätetty, että lapsi tai nuori on lastensuojelun asiakas.

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua:

 • avohuollon tukitoimet, 
 • lapsen kiireellinen sijoitus, 
 • huostaanotto sekä sijaishuollon järjestäminen
 • jälkihuolto.

Lastensuojelun vastuut

Suunnitelmallisesta (avohuolto, sijaishuolto, jälkihuolto) sosiaalityöstä vastaavat seuraavat sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat:

 • Sosiaalityöntekijä Marjo Rantanen 050 368 9812
 • Sosiaalityöntekijä Miia Laitinen 044 769 4243
 • Sosiaalityöntekijä Leena Seppälä 044 797 6990
 • Sosiaaliohjaaja Anu Nuuttila 044 797 8617
 • Sosiaaliohjaaja Maarika Karjalainen 044 769 4394
 • Sosiaaliohjaaja Hanna Kääriäinen 044 769 3058
 • Lasten- ja nuortenhuollon erityistyöntekijä Leena Keskiivari-Rantanen 050 554 6715