Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Lasten toimintaterapia. Kuva: Sami Soljansaari, Heinolan kaupunki
 • Lasten toimintaterapia. Kuva: Sami Soljansaari, Heinolan kaupunki
 • Lasten toimintaterapia. Kuva: Sami Soljansaari, Heinolan kaupunki
 • Lasten toimintaterapia. Kuva: Sami Soljansaari, Heinolan kaupunki

  Lasten puhe- ja toimintaterapia

  Lasten puheterapia

  Lasten puheterapiapalveluita annetaan pääsääntöisesti neuvolaikäisille lapsille, joilla on häiriöitä kielellisellä alueella esim. puhutun kielen ymmärtämisen tai tuoton vaikeutta, epäselvää puhetta ja äännevirheitä, dysfasiaa ja änkytystä. 

  Heinolassa puheterapiasta vastaa sosiaali- ja terveystoimen puheterapeutti, joka on puhe-, ääni- ja kommunikaatiohäiriöiden asiantuntija.

  Puheterapeutin työhön kuuluu omaan erityisalaansa liittyen kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisy, niiden varhainen toteaminen, tutkiminen, diagnosointi ja kuntoutus.

  Lasten toimintaterapia

  Heinolassa lasten toimintaterapia on tarkoitettu pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille ja se on maksutonta. 

  Toimintaterapia toteutuu arviointi- ja yksilökäynteinä, joiden lisäksi annetaan ohjausta ja neuvontaa sekä tehdään yhteistyötä lapsen vanhempien, päivähoidon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

  Toimintaterapia-arvioinnissa kartoitetaan lapsen kehityksen eri osa-alueita ja niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat arjessa selviytymiseen, esimerkiksi lapsen omatoimisuutta, leikkitaitoja, karkea- ja hienomotorisia taitoja, silmä-käsi yhteistyötä, aistitiedon säätelyä, näönvaraista hahmotusta ja kehonhahmotusta. Toiminnan aikana havainnoidaan myös keskittymiskykyä sekä vuorovaikutustaitoja.

  Arvioinnissa käytetään erilaisia toiminnallisia testejä, haastattelua ja toiminnan havainnointia.  Arvioinnin perusteella voidaan tarvittaessa suositella lapselle yksilöllistä toimintaterapiaa.

  Toimintaterapia tapahtuu tavoitteellisissa leikki- ja toimintatilanteissa, joissa lapsen oma mielenkiinto ja motivaatio ovat tärkeitä.  Menetelminä käytetään esimerkiksi erilaisia liikunta- ja rakenteluleikkejä, pelejä ja luovia toimintoja. Terapiassa toiminta on lapselle hauskaa, haastavaa ja myös onnistumisen kokemuksia antavaa.