Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki

Kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen vaihtoehtona perhe voi valita lasten kotihoidon tuen, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi tai yksityisen hoidon tuen, jos perheen alle esiopetusikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja.

Heinolan kaupunki maksaa lasten yksityisen hoidon tukea kunnallisella lisällä korotettuna ulkopuoliselle yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalle - ei lapsen omalle vanhemmalle. Kunnallinen lisä maksetaan hoitorahan korotuksena. Yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten kuntalisän maksamisen ehtona on:

  • Lapsen varhaiskasvatusaika: yli 20 tuntia viikossa. 

  • Lapsen ikä: maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta

  • Yksityisen hoidon tuen määrä, ikä- ja hoitomuotoperusteet: Alle 3 - vuotiaalle hoitomuotona päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti 350 €/kk, hoitomuotona perhepäivähoito tai työsuhteinen hoitaja 350 €/kk. Yli 3-vuotiaalle hoitomuotona päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti 350 €/kk, hoitomuotona perhepäivähoito tai työsuhteinen hoitaja 350 €/kk.

  • Kuntalisää ei makseta perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuvasta lapsesta.
  • Kuntalisää ei makseta, mikäli perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa

Lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta.