Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki

Kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen vaihtoehtona perhe voi valita lasten kotihoidon tuen, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi tai yksityisen hoidon tuen, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja.

Heinolan kaupunki maksaa lasten yksityisen hoidon tukea kunnallisella lisällä korotettuna ulkopuoliselle yksityisen hoidon tuottajalle - ei lapsen omalle vanhemmalle. Maksamisen  Kunnallinen lisä maksetaan hoitorahan korotuksena. Yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten kuntalisän maksamisen ehtona on:

  • Lapsen hoitoaika: yli 20 tuntia viikossa 

  • Lapsen ikä: maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta

  • Yksityisen hoidon tuen määrä, ikä- ja hoitomuotoperusteet Alle 3 - vuotiaalle hoitomuotona päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti 350 €/kk, hoitomuotona perhepäivähoito tai työsuhteinen hoitaja 350 €/kk Yli 3-vuotiaalle hoitomuotona päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti 350 €/kk hoitomuotona perhepäivähoito tai työsuhteinen hoitaja 350 €/kk.

  • Kuntalisää ei makseta perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuvasta lapsesta.

Lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta.