Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
03.04.2020

Lasten ja kouluikäisten arki keskittyy nyt koteihin

Värikyniä

Huhtikuun alkaessa Heinolassa perusopetuksen oppilaista 97 prosenttia opiskelee etänä. Varhaiskasvatuksessa poissa hoidosta on lähes 80 prosenttia lapsista. Niin vanhemmat kuin ammattikasvattajatkin ovat joutuneet sopeutumaan nopeasti uusiin työskentelytapoihin ja muutoksiin.

 

Varhaiskasvatusmaksuja hyvitetään poissaoloista ilmoittaneille

Varhaiskasvatuksessa on hoidossa nyt lapsia noin 125 ja pois hoidosta 475.

Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa olevien lasten huoltajille hyvitetään varhaiskasvatusmaksua ajanjaksolta 14.4. - 13.5.2020, mikäli lapsi on poissa yhtäjaksoisesti tämän ajan. Poissaolosta pitää ilmoittaa kirjallisesti päiväkodin johtajalle maanantaihin 6.4. klo 15 mennessä. 

Lisätietoja
heinola.fi/ajankohtaista-varhaiskasvatuksessa
varhaiskasvatusmaksut(at)heinola.fi 

 

Koululaisten etäopiskeluun tukea

Tällä hetkellä 9 prosenttia Heinolan 1 - 3. luokkien oppilaista opiskelee lähiopetuksessa Kailaassa ja Tommolassa. Kaikista perusopetuksen oppilaista noin 97 % opiskelee etänä.

Koulutusjohtaja Pia Helanderin mukaan viimeisen kahden viikon aikana on löydetty toimivia käytänteitä etäkoulunkäyntiin.

- Opetushenkilöstö ja oppilaat ovat olleet suuren työskentelytapamuutoksen äärellä. Nopealla aikataululla on haltuun otettu uudenlaisia opetusmenetelmiä, työtapoja ja teknologian käyttötapoja, Helander muistuttaa.

Kouluilta on mahdollista lainata kannettavia ja tablettitietokoneita, jos oppilaalla on tarvetta digilaitteelle opiskelussaan ja kotona ei laitetta ole. Oppimisen tuessa ja oppilashuollossa kouluilla toimivat edelleen kuraattorit, psykologit, koulunuorisotyöntekijät, erityisopettajat ja koulunkäyntiavustajat. He auttavat oppilaita, joilla etäopiskelussa kotona on vaikeuksia.

- Kotien työ ja panostus lapsen koulunkäynnin tukemisessa on ollut arvokas apu, Helander kiittelee.

 

Kysely: lukiolaiset kokevat lähiopetuksen mieluisammaksi

Heinolan lukiolla opetusta on järjestetty etäyhteyksien avulla lukujärjestyksen mukaisina aikoina.

Lukion rehtori Johannes Rinkinen kertoo, että poikkeusolojen aiheuttama tilanne tuli eteen yllättäen, mutta siihen kyettiin sopeutumaan nopeasti.

- Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan opiskelu on sujunut hyvin ja opiskelijat ovat saaneet ohjausta riittävästi. Kokonaisvaltaiseen etäopiskeluun siirtyminen on ollut iso voimainponnistus sekä opettajille että opiskelijoille. Uusia työskentelytapoja on puolin ja toisin opeteltu varsin kiivaalla tahdilla. Työ on selvästi tuottanut tulosta ja opetussuunnitelman mukainen opiskelu on jatkunut keskeytyksettä, Rinkinen raportoi.

Lukion opiskelijakunnan hallitus on tehnyt kyselyn opiskelijoille. Vastauksista välittyi tyytyväisyys etäopiskelun järjestelyihin, mutta samalla tavanomainen lähiopetus koettiin kuitenkin selvästi mieluisammaksi.

Opiskelijoiden kommentteja:

- ”Etätunnit on sujunut hyvin. Video-opetuksesta on ymmärtänyt asiat yhtä hyvin kuin normaaleilla tunneilla. Kuitenkin yhteys on pätkinyt välillä.”

- ”Mielestäni etäopetus on toiminut oikein hyvin. Esimerkit ovat olleet selkeitä ja niiden yhdessä läpi käyminen on auttanut oppimista. Liveluennot ovat olleet hyvä tapa opiskeluun, eikä niiden kautta opiskeleminen ole paljoakaan koululla opiskelua haastavampaa.”

- ”Etäopetus oli hiukan vaikeampaa kun ei voinut kysyä apua niin helposti kuin tunnilla, mutta muuten paljon mukavampi, koska pystyi syömään koko tunnin ajan kun oli kotona.”

- ”Positiivista on se ettei tarvitse herätä aikaisin, koska normaalisti koulumatkaan menee paljon aikaa.”

 

Kouluruoan noutomahdollisuus jatkuu

Esiopetuksen ja kouluruoan noutomahdollisuus etukäteen ilmoittautuneille oppilaille järjestetään Kettukallion päiväkodilla, Tommola-talolla, Kailas-talolla, Kurpanharjun päiväkodilla, Vierumäen koulukeittiöllä ja Jyrängön päiväkodilla. 

Noutoruoan voi tilata kahden päivän varoitusajalla klo 12.00 mennessä. Tilaukset ja peruutukset tehdään Wilman kautta.

 

Oppilas- ja opiskelijahuolto toiminnassa

Koulupsykologit ja kuraattorit ovat käytössä etäopiskelun aikana. Lapset, nuoret ja perheet voivat olla matalalla kynnyksellä yhteydessä työntekijöihin Wilman välityksellä, sähköpostitse tai puhelimitse.

Myös kaupungin nuorisotyöntekijät tavoittaa puhelimella tai somekanavista. Koululaisille perustettu ”tsemppirinki” auttaa nuoria, joilla on vaikeuksia noudattaa arkirutiineja, tehdä itsenäisesti koulutehtäviä tai jotka ovat aikuiskontaktin tarpeessa.

Lisä- ja yhteystiedot:
heinola.fi/koulu-ja-opiskelupsykologit
heinola.fi/koulukuraattorit-1
heinola.fi/nuorisopalvelu

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän En jaksa –chat vanhemmille ja Onks tää normaalia –chat lapsille ja nuorille ovat myös heinolalaisten käytettävissä.

En jaksa -chatissa ratkotaan arjen ongelmia. Keskusteluapu on suunnattu lasten ja nuorten vanhemmille ja jutella voi esimerkiksi lasten kasvatuksesta, korona-huolista, parisuhteesta, lasten käytöksestä tai omasta jaksamisesta. Vastaajat ovat yhtymän toiminta-alueen ammattilaisia. Chat on avoinna: ma-ti klo 9-11, ke 16-18 ja to-pe klo 12-15.  enjaksa.fi/ph

Lapsille ja nuorille on oma Onks tää normaalia? -chat. Chat on avoinna arkisin klo 10-18.  normaali.fi/ph/ 

Kategoria: Opetus ja koulutus Varhaiskasvatus Nuoriso Lapsiperheet