Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
26.08.2020

Laske ja tunnista hiilijalanjälkesi Ilmastodieetti-laskurilla

Piirroskuva, jossa on kävelijöitä, pyöräilijä ja uusiutuvan energian tuotantoa

Heinolan kaupunki haastaa heinolalaiset laskemaan oman hiilijalanjälkensä Ilmastodieetti-laskurilla 1. – 17.9.2020. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämä Ilmastodieetti-laskuri auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. 
 
SYKE seuraa laskurin käyttäjien kokonaismäärää kaikissa Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -verkoston kunnissa 1. –17.9.2020. Muista täyttää laskuriin postinumerosi, jotta heinolalaisten osallistuminen saadaan laskettua leikkimielisessä laskurikisassa. SYKE julkistaa aktiivisimmat käyttäjäkunnat Nollapäästöpäivänä 21.9.2020, jonka tarkoituksena on kannustaa ihmisiä tekemään ilmastoystävällisempiä valintoja. 
 
Ilmastodieetti-laskurilla voi laskea asumisesta, liikenteestä, ruuasta, jätteistä ja muusta kulutuksesta syntyvän hiilijalanjäljen yhden vuoden aikana. Laskuri antaa vastausten perusteella valikoituja vinkkejä, miten hiilijalanjälkeä voi pienentää. 
 
Laskurin avulla voi selvittää oman hiilijalanjälkensä tarkasti omiin tietoihin pohjautuen tai vaihtoehtoisesti nopeasti oletusarvojen avulla. Nämä oletusarvot perustuvat käyttäjän antamiin taustatietoihin. Omat laskentatulokset voi tallentaa sivustolle, mikä mahdollistaa oman päästökehityksen seurannan. Omaa hiilijalanjälkeä voi verrata myös keskivertosuomalaisen tai laskurin täyttäneiden eri vastaajaryhmien tuloksiin. 
 
Kotitalouksien kulutus 
Kotitalouksien kulutuksella on erittäin suuri merkitys: se aiheuttaa n. 66 % Suomen kulutusperusteisista päästöistä. Suomen kotitalouksien hiilijalanjälki oli 60 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2016 eli 12 % suurempi kuin vuonna 2000, mikä johtuu suurelta osin kulutusmenojen kasvusta. 
Voit vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin omalla arjen toiminnallasi, luomalla kysyntää vähähiilisille ratkaisuille ja tukemalla kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Päästövähennysten saavuttamiseksi tarvitaan toki myös järjestelmämuutoksia yhteiskunnassa: kuinka esimerkiksi energiaa tuotetaan, kulutetaan, varastoidaan ja siirretään.  
 
Lisätietoa 
Tutkija Hanna Savolahti, Suomen ympäristökeskus, hanna.savolahti@ymparisto.fi, p. 0295 251 592 
Heinolan kaupungin HINKU-yhteyshenkilö, ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen, p. 050 565 1397, kai.virtanen@heinola.fi 

Kategoria: Ympäristö Yleinen Kadut ja liikenne