Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
23.11.2018

Lapsi- ja nuorisoparlamentti esitti toiveensa päättäjille – kaupunkia ja kouluja myös kehuttiin

Lapsi- ja nuorisoparlamentti 2018

Lapsi- ja nuorisoparlamentti kokoontui YK:n Lasten oikeuksien päivänä, tiistaina 20.11. Heinolan valtuustosalissa. Tilaisuudessa eri koulujen oppilaskuntien edustajat esittelivät omia kehittämisehdotuksiaan kaupungin päättäjille ja viranhaltijoille. Samalla he kertoivat, mikä heidän mielestään on kouluilla hyvin.

Jyrängön koululaisten mielestä Heinolassa on mukavasti leikkipuistoja. Heidän mukaansa myös luonto ja rauhallisuus ovat hyviä asioita kaupungissa. Kirjasto ja elokuvateatteri sekä harrastuspaikat ovat hyviä. Kehitettävää jyränköläisten mielestä löytyy katujen kunnossapidosta ja rikkinäisistä leikkipuistoista sekä puistojen siisteydestä. Sisäleikkipuistoa tai sisäliikuntapaikkaa kaivataan kaupunkiin, samoin lisää kauppoja. Jyränköön haluttaisiin myös lapsille ja nuorille oma oleskelutila.

Kailaan koululaiset pitivät onnistuneina Välkkykaappi-toimintoa ja välkkäritoimintaa. Monitoimikenttä ja hiekkakenttä ovat heidän mielestään hyvät. Kehuja koululaisilta saivat myös koulun pätevät opettajat ja avustajat. Kouluruoka on Kailaan koululaisten mielestä pääosin hyvää, mutta lisävalikoimaa kuitenkin toivottiin.

Lusilaiset toivovat rahaa koulun sisustamiseen, esimerkiksi kulmasohvan ja säkkituolien hankintaan. Kirkonkylän koulu on tyytyväinen koulun yhteisiin tapahtumiin ja teemapäiviin. Koulun pihalle toivotaan alapihalle kelloa ja matalampia kiipeilytankoja.

Myllyojan koulun mielestä on hyvä, että silta on valmis. Uusi jalkapallokenttä on heidän mielestään hyvä, samoin muut urheilumahdollisuudet uimarantoineen ja temppupyöräpaikkoineen. Luonto on Heinolassa myllyojalaisten mielestä hieno. Harrastusmahdollisuudet ja kerhot saavat Myllyojan oppilailta myös kiitoksen. Hammashoito, koulujen ja kavereiden määrä sekä turvallisuus ovat oppilaiden arvostamia asioita. Harrastusmahdollisuuksia toivotaan lisää ja samoin uimahalliin altaita. Jäähallin jään toivottaisiin olevan parempi. Kauppoja, ravintoloita ja muuta tyhjien liiketilojen täytettä toivotaan lisää, samoin taloja ja leikkipuistoja. Rikkinäisiä ja roskaisia skeittiramppeja ja huonokuntoisia kouluja toivotaan parannettavaksi. Yläkoulun kentälle myllyojalaiset toivoivat laajennusta. Toiveena on myös kokoontumistila lapsille ja nuorille Myllyojalle. Koulun pihalle toivotaan luistimien vaihtokoppia, lumiliukumäkeä, penkkejä katokseen, leikkitelineitä ja monitoimikenttää. Koulun rakentamista pitäisi nopeuttaa. Tietyöt haittaavat myllyojalaisten koulussa kulkemista.

Tommolan koululaiset kehuvat Heinolan rakennuksia, omaa kouluaan ja uimarantoja. Pyörä- ja kävelyteitä suojateineen pidetään hyvänä. Ruokakaupat, lääkärit ja jääkiekko ovat kaupungissa myös mallillaan. Tommolan perälle toivotaan katuvaloja. Vanhojen talojen kunnostamista toivotaan ja autiotalojen purkamista. Roskaamiseen pitäisi heidän mukaansa puuttua. Tommolan kentälle toivotaan leikkivälineitä ja roikkumistankojen madaltamista sekä liukumäen korjaamista. Maaherranpuiston laivaan toivotaan uutta kaukoputkea. Myös tommolalaiset toivovat kaupunkiin sisäleikkipuistoa tai huvipuistoa. Huonosti käyttäytyvien toivotaan muuttavan pois kaupungista ja toiveena on Peliittojen nousu liigaan. Kaupunkiin toivotaan enemmän myös vedenkestäviä kenkiä, koska kumppareissa ei ole kiva juosta.

Vierumäen koululaiset kokivat koulunsa terveeksi, viihtyisäksi ja turvalliseksi. Koulun yhteishenki sai kiitosta. Koulun piha-alueet ja lähiluonto saivat myös kiitosta, samoin leikkivälineet, joista viimeisimpänä hankintana viime vuoden parlamentissa esitetty hämähäkkikeinu nousi esiin. Kouluruoka on vierumäkeläisten mielestä hyvää. Myös koulun edustan suojatie oli koululaisten mielestä hyvä asia. Kehittämisehdotuksiksi Vierumäeltä nousivat todella huono verkko ja lahoava jääkiekkokaukalo. Huolta herätti myös leikkikentän vieressä oleva tyhjä kaivo ja kiipeilyteline.

Lyseonmäen koululaiset pitävät Heinolaa viihtyisänä pienenä kaupunkina, jossa on riittävät harrastusmahdollisuudet ja hyvät bussiyhteydet Lahteen. Nuorisotila Pleissi saa kiitosta ja samoin Lyseonmäen uusi koulurakennus sekä liikuntavälineet. Lyseonmäen oppilaiden mukaan liikuntatiloja ei ole tarpeeksi. Vapaa-ajanviettopaikkoja toivotaan Pleissin rinnalle muitakin. Vaatekauppojen puuttumista harmitellaan. Koulut ovat heidän mukaansa homeessa ja niiden ympärillä oleva liikenne vaarallista. Opiskeluun lyseonmäkeläiset toivovat oppikirjoja, jotka puuttuvat kokonaan ruotsista ja fysiikasta ja kemiasta ne ovat jäämässä pois. Pienryhmään tulisi heidän mukaansa päästä helpommin. Erityisenä aiheena oppilaat kiinnittävät huomiota nuorten mielenterveyteen, joka herättää huolta. Psykologille on heidän mukaansa mahdotonta päästä ja psykiatriselle sairaanhoitajalle ja kuraattorille joutuu jonottamaan liian pitkään. Oppilashuoltoryhmä tarvitsee heidän mielestään lisää resursseja. Kokopäiväistä opinto-ohjaajaa toivotaan kouluun. Päihteitä saa koululaisten mielestä liian helposti ja niitä käytetään liikaa.

Koulutuskeskus Salpauksen Heinolan toimipisteen opiskelijat toivoivat enemmän yhteistyötä eri koulujen välille. Esimerkkinä ehdotettiin yhteisiä tapahtumia, jossa pääsisi tutustumaan. Heinolan kaupungilta toivottiin lisää työharjoittelupaikkoja Salpauksen opiskelijoille. Kaupungille pohdittavaksi jäi myös kysymys nuorten aikuisten iltatekemisen lisäämisestä.

Lukiolaiset ovat tyytyväisiä, että viime vuoden parlamentissa toivotut uudet tietokoneet saapuivat koululle nopeasti. Uutta rakennusta lukiolle toivotaan mahdollisimman nopeasti. Lukiolaisille toivotaan liikuntamahdollisuuksia ja –tiloja esimerkiksi hyppytuntien ajaksi. Kaupungille ehdotetaan, että se tarjoaisi maksutta lukion läheiset liikuntatilat lukiolaisten käyttöön.

Kategoria: