Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
23.05.2019

Lapset, huoltajat ja henkilöstö tyytyväisiä varhaiskasvatukseen Heinolassa

Varhaiskasvatuksen lapsia

Maakunnallisen varhaiskasvatuskyselyn heinolalaiset vastaajat antoivat hyvän kouluarvosanan kaupungin varhaiskasvatukselle. Vanhempien keskiarvo oli 8,96 ja henkilöstön 8,46. Varhaiskasvatuksen vahvuuksia ovat huoltajien mielestä mahdollisuus keskustella hoitajan kanssa joka päivä ja lapsiryhmissä ilmenevä turvallinen ja välittävä ilmapiiri. Huoltajien mukaan parannettavaa löytyy eniten liikennejärjestelyistä, lisäksi toivottiin toiminnan kehittämistä palautteen pohjalta.

3–5-vuotiaiden heinolalaisten lasten mukaan hoitopaikkaan on kiva tulla. Siellä on kavereita ja oppiminen on mukavaa. Heidän mielestään tietokonetta, tablettia tai puhelinta voisi käyttää enemmän. Leikkirauha voisi olla lasten mielestä parempi ja he haluaisivat olla nykyistä enemmän vaikuttamassa itseään koskeviin asioihin.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö kokee, että työ perustuu vahvasti varhaiskasvatussuunnitelmaan. Heinolassa lähiympäristön käyttö toiminnassa on suuri vahvuus. Samoin se, että lapset saavat liikkua päivän aikana. Kehittämiskohteeksi nousi työhyvinvoinnista huolehtiminen, TVT-välineiden käyttö lapsiryhmätyössä ja henkilöstön riittävyys lapsiryhmässä.

Päijät-Hämeen kaikki kunnalliset varhaiskasvatuksen järjestäjät toteuttivat yhdessä varhaiskasvatuksen arviointikyselyn huoltajille, lapsille ja varhaiskasvatushenkilöstölle helmikuussa. Heinolassa varhaiskasvatuksen arviointikyselyyn osallistui kaikkiaan 470 vastaajaa, joista 54 henkilöstöön kuuluvaa, noin 200 huoltajaa, sekä 200 iältään 3-5-vuotiasta lasta. Vastausprosentit olivat lapset 61, henkilöstö 78 ja vanhemmat 65.

Varhaiskasvatuksen maakunnallinen arviointi tarjoaa tietoa kuntien varhaiskasvatuksen kehittämistyön tueksi. Tarkoituksena on varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistäminen sekä tiedon tuottaminen poliittisen päätöksenteon pohjaksi. Heinolassa arviointikyselyn tuloksia esiteltiin hyvinvointilautakunnassa kuluvalla viikolla. Päiväkodin johtajat käsittelevät tulokset yksiköissään ja tiedottavat perheitä niistä.

Lisätietoja:

Varhaiskasvatusjohtaja
Päivi Salminen
050 593 9649
paivi.salminen@heinola.fi

 

 

 

Kategoria: