Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Lannan käsittely

Karjanlannan ja virtsan varastoinnista ja käsittelystä on annettu määräyksiä ”uudessa nitraattiasetuksessa” (Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2015).

Lannan ja virtsan varastointitilan tulee olla niin suuri, että siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertynyt lanta ja virtsa. Vähimmäistilavuudesta voidaan poiketa vain, jos lantaa luovutetaan toiselle hyödyntäjälle tai toisen tilan lantalassa varastoitavaksi.

Lantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan työteknisistä syistä varastoida myös aumassa (=lantapatterissa). Aumavarastoinnista tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista ympäristötoimistoon.

Ilmoitus lannan luovutuksesta varastoitavaksi ja ilmoitus lannan varastoimisesta lantapatterissa

Ilmoituksen tekee se maataloustoiminnan harjoittaja, jonka tilalla lanta syntyy tai se, joka varastoi lannoitteita patterissa.

Auma

Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa.

Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta.

Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä.

Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.

Aumavarastointi on aina kiellettyä pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella.