Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
27.05.2019

Lähes 150 vastausta srategian ohjelmatyökyselyyn – toimielimet käsittelevät ohjelmaluonnoksia touko-kesäkuussa

Ilmakuva kesäisestä Heinolasta

Lähes 150 heinolalaista ja ulkopaikkakuntalaista vastaajaa otti strategian ohjelmatyökyselyssä kantaa eri ohjelmien tavoitteista laadittuihin kysymyksiin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään, kun tarkennetaan ohjelmatyön tavoitteita.

Kyselyn tuloksista osassa kysymyksistä erottuu selkeästi vastaajien enemmistö. Esimerkiksi yksinäisyyden vähentämistä pidetään selvästi keskeisimpänä tavoitteena päihdeongelmien vähentämiseksi. Osa kysymyksistä jakoi vastaajia tasaisemmin, kuten kysymys heinolalaisuuden arvostamisesta, jossa kaikki vaihtoehdot keräsivät tasaisesti vastaajia.

Tarkempaa tietoa vastauksista saadaan, kun tuloksia analysoidaan taustamuuttujien avulla. Kyselyssä taustamuuttujia olivat vastaajan asuinpaikka, ikä ja suhtautuminen Heinolan tulevaisuuteen.

Strategian ohjelmatyökysely toteutettiin huhti-toukokuun vaihteessa. Kaupungin strategian neljä ohjelmaa: demokratia-, elinvoima-, hyvinvointi- ja resurssiohjelma ovat luonnosvaiheessa kommentoitavana toimielimissä.

Kooste kyselyn tuloksista

Kategoria: Yleinen