Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Laajalahti - Kouvolantie

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee valtatien 4 molemmin puolin ja sen pohjoisin kärki on Lusintien ylityskohdassa ja eteläisin Tähtiniemen sillan pohjoispäässä. Lännessä alue rajautuu Ruotsalaiseen mukaan lukien Huhtisaaren ja idässä rajana on pääasiassa maantie 140.

Tavoitteet ja sisältö

Osayleiskaavalla ratkaistaan Heinolan keskustan pohjoispuolen ja moottoritien läntisen puolen maankäytön ratkaisujen pääpiirteet ja yhdyskuntarakenteen tiivistämismahdollisuudet. Osoitetaan liikenteen perusratkaisut ja kevyenliikenteen reitit sekä huomioidaan suunnittelussa liikennemelun torjunta, ekologisten käytävien toteutuminen, pohjavesialueet sekä joukkoliikenteen mahdollisuudet.

Suunnitteluvaihe

Tekninen lautakunta päätti kaavan aloittamisesta 13.6.2006.

Kaupunginhallitus päätti suunnittelualueen laajennuksesta 28.1.2008.

kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 12.11.2018.

Kaava sai lainvoiman 21.1.2020.

Kaavan laatija: kaavoitusarkkitehti Juha Poskela

Kaavaprosessin vaiheita

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 16.10.2006 - 20.2.2014
  • Kaavaluonnos nähtävillä 8.4 - 17.5.2009
  • Kaavaehdotus nähtävillä 20.2. - 21.3.2014
  • II kaavaehdotus nähtävillä 4.5. - 5.6.2018
  • Lainvoimaisuuskuulutus 21.1.2020

Asiakirjat

Maakuntakaava 2014


Selvitykset

MELUSELVITYS 25.7.2007

Tekijä: Ramboll Finland Oy

Pohjakarttojen luvat: Maanmittauslaitos © lupa nro3/MYY/07

KOUVOLANTIEN RISTEYSALUEEN KEHITTÄMINEN -RAPORTTI 30.11.2007

Tekijä: FCG Suunnittelukeskus Oy

KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Tekijä: WSP Oy

YLEISKAAVAN TALOUDELLISUUDEN, MITOITTAMISEN JA TOTEUTTAMISEN ARVIOINTI 9.12.2014

Tekijä: Juha Poskela, Heinolan kaupunki, kaavoitus

JALANKULUN JA PYÖRÄILYN YHTEYKSIEN PARANTAMINEN HEINOLAN SILLOILLA -RAPORTTI 4.12.2014

Tekijä: Ramboll

Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Juha Poskela. Yhteystiedot löytyvät sivupalkista.