Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
21.05.2018

Kuulutus Päijät-Hämeen Jätelautakunnan päätöksestä 16.5.2018 § 9, sako-ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmä

Jätelautakunta on päättänyt jatkaa sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksissa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta


Päijät-Hämeen jätelautakunnan kokouksessaan 16.5.2018 (§ 9) tekemä päätös koskee kaivollisten asuinkiinteistöjen lietteen kuljetusta Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Kärkölässä, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa, Padasjoella, Pukkilassa ja Sysmässä.


Päätöksen mukaan nykyisestä sopimusperusteisesta lietteen kuljetuksesta siirrytään jätelain mukaiseen kiinteistön haltijan järjestämään jätteen kuljetukseen. Käytännössä tämä ei tarkoita muutosta olemassa oleviin lietteen kuljetuksiin.


Päätös on julkisesti nähtävillä 21.5.–19.6.2018 kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä Lahden kaupungin internet-sivuilla. Päätös sisältää valitusosoituksen.


Lisätietoja antaa jäteasiamies Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p. 044 416 3634.
 

Päijänne-Tavastland avfallsnämnd har beslutat att fortsätta transportsystemet av slam från samlingsbrunn och slamavskiljare som fastighetsinnehavaren ordnad transportPäijänne-Tavastland avfallsnämnd har i sitt möte 16.5.2018 (§ 9) beslutat att fortsätta transportsystemet av slam från samlingsbrunn och slamavskiljare som fastighetsinnehavaren ordnad transport i Asikkala, Heinola, Hollola, Lahtis, Kärkölä, Mörskom, Orimattila, Padasjoki, Pukkila och Sysmä.Beslutet hålls offentligt framlagd under tid en 21.5.–19.6.2018 på kommunerna anslagstavlor samt på Lahtis stadens webbplats.Tilläggsuppgifter ger avfallsombud Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p. 044 416 3634.

Kategoria: Ilmoitukset