Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
27.07.2017

Kuulutus maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen johdosta

Maa-aineslaki 13 §

Hakija
Reijo Virtanen, Paloniementie 84, 19210 Lusi

Kiinteistö, jolla toiminta sijaitsee
Heinolan kaupungin Paason kylän tila Paloniemi 111-410-1-612

Toimenpide, jota hakemus koskee

 Kalliokiviaineksen otto
• Ottamisalueen pinta-ala 15 000 m2
• Maa-ainesten enimmäisottamissyvyys +90,0 (N2000)
• Ottamisen kokonaismäärä 100 000 m3
• Arvioitu vuotuinen otto 10 000 m3
• Ottamisaika 10 vuotta

Kuuleminen

Hakija on 21.7.2017 päivätyllä hakemuksella pyytänyt maa-aineslain mukaista lupaa edellä selostettua toimenpidettä varten. Heinolan kaupungin lupa- ja valvontalautakunta tekee hakemuksen johdosta päätöksen.

Toimenpidettä koskevat huomautukset on tehtävä 28.8.2017 klo 15 mennessä ja toimitettava kirjallisesti osoitteella: Heinolan kaupunki/Lupa- ja valvontalautakunta, PL 1001, 18101 Heinola tai ymparisto@heinola.fi

Nähtävillä olo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Heinolan kaupungin ympäristötoimistossa, osoitteessa Rauhankatu 3, 1800 Heinola (Kaupungintalon 1. krs)

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren, puh. 0500 918 589.


Heinolassa 26.7.2017

Heinolan kaupunki
Lupa- ja valvontalautakunta

Kategoria: Ilmoitukset