Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
13.09.2018

KUULUTUS MAA-AINESLAIN JA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISEN YHTEISLUPAPÄÄTÖKSEN MUUTOSHAKEMUKSESTA

Ympäristönsuojelulaki 44 § ja maa-aineslaki 13 § 

Hakija

Egerstan Oy, Erstantie 2, 15540 Villähde 

Kiinteistö, jolla toiminta sijaitsee

Heinolan kaupungin Härkälän kylän tilat Suppa 111-404-3-210 ja Markkula 111-404-3-172 

Hakemusten sisältö

Egerstan Oy:llä on Heinolan lupa- ja valvontalautakunnan 31.8.2017 § 23 myöntämä yhteiskäsittelylupa soran ja hiekan ottamiseen sekä murskaamiseen Heinolan kaupungin Härkälän kylän tiloilla Suppa (111-404-3-210) ja Markkula (111-404-3-172). Toiminnanharjoittaja on jättänyt muutoslupahakemuksen koskien siirrettävän murskauslaitoksen sijoittamista ja murskausalueen maaperän suojausrakenteen muuttamista ko. alueella. 

Hakemus sisältää kuvauksen toiminnasta, sen aiheuttamista mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä näiden vähentämistä koskevista toimenpiteistä. 

Kuuleminen

Hakemuksen johdosta on naapureilla, niillä joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, mahdollisuus muistutusten tekemiseen. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipide. 

Toimenpidettä koskevat muistutukset ja mielipiteet on tehtävä 15.10.2018 klo 15 mennessä ja toimitettava kirjallisesti osoitteella: Heinolan kaupungin lupa- ja valvontalautakunta, PL 1001, 18101 Heinola tai ymparisto@heinola.fi 

Nähtävillä olo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Heinolan kaupungin ympäristötoimistossa, osoitteessa Rauhankatu 3, 1800 Heinola (Kaupungintalon 1. krs) 

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren, puh. 0500 918 589.

 

Heinolassa 12.9.2018

Heinolan kaupunki

Lupa- ja valvontalautakunta

Kategoria: Ympäristönsuojelun päätökset