Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Kuljetuspalvelut vammaisille

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus saada kuljetuspalveluja välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi enintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa, jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään, asuinkunnan tai lähikuntien alueella. Kunnalla on velvollisuus korvata ainoastaan kohtuulliset matkat.

Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti ja liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus.

  • Kirjallisen kuljetuspalveluhakemuksen pääset lataamaan tulostettavaksi klikkaamalla tästä.
  • Lisätietoa Heinolan kaupungin liikkumista tukevista palveluista on tässä liitteessä.
  • Ohjeistus tässä liitteessä.
  • Tietoa Palvelubussi Kulkusesta aikatauluineen ja reitteineen tästä.
  • Sähköisen kuljetuspalveluhakemuksen voit tehdä tästä.