Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
 • Rahakramppi. Kuva: Arttu Toiviainen, Heinolan kaupunki.
 • Rahakramppi. Kuva: Arttu Toiviainen, Heinolan kaupunki.

  Kouluilla tehtävä nuorisotyö

  Lyseonmäen koululla työskentelee nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaaja Jenna Halla. Alakouluilla nuoriso-ohjaaja Mirva Tamper. Nuoriso-ohjaajat ovat koulun arjessa läsnä vähintään kolme päivää viikossa. Nuoriso-ohjaaja pyrkii edistämään yhteisöllisyyttä koulussa mm. ryhmäyttämisen keinoin. Oppilaat voivat jutella matalalla kynnyksellä nuoriso-ohjaajan kanssa mieltään askarruttavista asioista. Toiminnan on tarkoitus olla positiivisella ja toiminnallisella otteella tapahtuvaa ennaltaehkäisevää, lasten ja nuorten tarpeista lähtevää työtä, tarvittaessa yhteistyössä kotien kanssa.

  Nuorisopalvelut tekevät tämän lisäksi muutenkin tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. Koulun nuoriso-ohjaajat sekä nuorisopalvelut osallistuvat Kolmos-cafén pyörittämiseen, PISTE-toimintaan sekä erilaisiin elämyksellisiin tapahtumiin koulupäivien aikana kuten muun muassa päihdeputki, ryhmäytymiset, 8-vaellukseen sekä 9-luokkalaisten työhaastatteluihin ja rahakramppiin.

  PISTE!

  PISTE!-toiminta on koulukiusaamista ehkäisevää toimintaa.

  Lyseonmäen koululla luvassa torstaisin pitkällä välitunnilla sekä molemmilla ruokavälitunneilla tapahtuvaa välituntitoimintaa. Järjestäjinä toimivat muun muassa nuorisopalvelut sekä seurakunnat. Tapahtumina kisoja, infoja yms. Yhteyshenkilönä Jenna Halla.

  Pisteen Facebook-sivulle tästä.

  Ryhmäytyminen

  Ryhmäytyminen tarkoittaa prosessia, jossa oleellista on ryhmän jäsenten keskinäinen tunteminen, vuorovaikutus, luottamus ja viihtyminen. Ryhmäytyminen alkaa siitä, kun ryhmän jäsenet oppivat tuntemaan toisensa mahdollisimman hyvin. Toisten nimien tunteminen ei kuitenkaan riitä; prosessi vie aikaa ja tähtää luottamuksellisen ilmapiirin ja todellisen yhteistoiminnan aikaansaamiseen. Nuorisopalvelut toteuttavat yhteistyössä Heinolan seurakunnan ja Lyseonmäen koulun kanssa ryhmäytyspäivän kaikille 7-luokille syyslukukauden alussa. Päivä vietetään joka toinen vuosi Saksalan Seikkailukeskuksessa ja toinen Kurenniemen leirikeskuksessa.

  Yhteyshenkilöinä nuoriso-ohjaajat Jenna Halla ja Mirva Tamper, Jukka Venemies ja Hannu Kivioja sekä Sirkku Kovalainen seurakunnasta.

  8 lk. vaellus

  Ryhmäytymistoiminnan jatkoksi aloitettiin 8-vaellukset lukukautena 2015. Kasiluokat viettävät päivän luonnon helmassa. Tavoitteena on tuoda nuoria lähemmäs luontoa, muistuttaa sen läsnäolosta sekä tutustuttaa nuoria paremmin toisiinsa, luokanvalvojaansa sekä heidän kanssaan toimiviin aikuisiin.

  Yhteyshenkilöinä toimivat nuoriso-ohjaajat Jenna Halla, Jukka Venemies ja Hannu Kivioja.

  Rahakramppi ysiluokkalaisille

  Elämyspäivä rahankäytöstä. Nuoret tekevät päätöksiä ryhmissä.  Menetelmän tavoitteena on antaa esimakua elämästä opiskelijana ja osoittaa, että pienellä rahalla tulee toimeen tekemällä järkeviä valintoja. Rahakramppi on pelimäinen menetelmä, jossa nuoret pyrkivät selviämään opiskelijan tuloilla kuukauden läpi. Kyseessä on peli, ei kilpailu. Nuoria pyydetään toimimaan, kuten he oikeasti toimisivat, eivätkä pyri esim. mahdollisimman suuriin säästöihin.

  Yhteyshenkilöinä nuoriso-ohjaajat.

  Työhaastattelut ysiluokkalaisille

  Nuorisopalvelut järjestää kuvitteellisen työhaastattelutilanteen 9-luokkalaisille. Tavoite on, että nuori saa valmiuksia työelämän taitoihin kuten:

  • todenmukaisen työhakemuksen kirjoittaminen
  • sovittuihin työhaastatteluihin meneminen ajallaan
  • työhaastatteluun liittyvistä kysymyksistä ja jännityksestä selviäminen
  • positiivisen oppimiskokemuksen tulevaisuutta ajatellen.

  Haastattelut toteutetaan nuorisopalveluiden ja opettajien tiiviissä yhteistyössä huhti-toukokuun aikana.

  Yhteyshenkilöinä rehtori Jani Alatalo sekä nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen.