Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Rahakramppi. Kuva: Arttu Toiviainen, Heinolan kaupunki.
 • Rahakramppi. Kuva: Arttu Toiviainen, Heinolan kaupunki.

  Kouluilla tehtävä nuorisotyö

  Lyseonmäen koululla työskentelevät nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajat Hanna Hakulinen kokoaikaisesti ja Minna Järvinen osa-aikaisesti. Nuoriso-ohjaajat ovat koulun arjessa läsnä ja edistävät kouluilla yhteisöllisyyttä mm. ryhmäyttämisen keinoin. Oppilaat voivat jutella matalalla kynnyksellä nuoriso-ohjaajien kanssa mieltään askarruttavista asioista. Toiminnan on tarkoitus olla positiivisella ja toiminnallisella otteella tapahtuvaa ennaltaehkäisevää, lasten ja nuorten tarpeista lähtevää työtä, tarvittaessa yhteistyössä kotien kanssa.

  Alakoululla työskentelee nuoriso-ohjaaja Jere Koponen (Jyränkö, Myllyoja ja Vierumäki). Kailaan koulun koulunuorisotyöntekijänä (yhteisöpedagogi nimikkeellä) työskentelee Mirva Tamper.

  Nuorisopalvelut tekevät tämän lisäksi muutakin tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. Kaikki nuoriso-ohjaajat osallistuvat muun muassa välituntitoiminnan järjestämiseen sekä erilaisiin elämyksellisiin tapahtumiin koulupäivien aikana, kuten muun muassa Valintojen virta,  7-leirit, 8-vaellukset, vapaus on vastuuta sekä 9-luokkalaisten työhaastattelut.

  PISTE!

  PISTE!-toiminta on koulukiusaamista ehkäisevää toimintaa.

  Lyseonmäen koululla luvassa torstaisin pitkällä välitunnilla sekä molemmilla ruokavälitunneilla tapahtuvaa välituntitoimintaa. Järjestäjinä toimivat muun muassa nuorisopalvelut sekä seurakunnat. Tapahtumina kisoja, infoja yms.

  Piste-toimintaa on myös alakouluilla Jyrängön ja Kailaan kouluilla. Jyrängön koululla Piste-toimintaa on keskiviikkoisin aamun pitkällä välitunnilla ja Kailaalla torstaisin iltapäivän pitkällä välitunnilla. Mukana toiminnassa nuorisopalvelut ja seurakunnat. Toiminta on matalan kynnyksen toimintaa kaikille alakoulu ikäisille. 

  Yhteyshenkilönä nuoriso-ohjaaja Minna Järvinen.

  Valintojen virta

  Valintojen virta on päihdevalistus tapahtuma 6 luokan oppilaille. Tapahtumassa tutustutaan tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeiden vaaroihin sekä päihteisen tuomiin riskeihin. Lisäksi vahvistetaan itsetuntoa näistä kieltäytymiseen. Valintojen virta toteutetaan yhteistyössä hammashuollon, terveyspalveluiden ja seurakunnan kanssa.

  Ryhmäytyminen tuleville 7. luokkalaisille

  Kevään lopussa järjestetään Kirkonkylän liikuntahallilla ryhmäytymispäivä tuleville 7 luokkalaisille. Tilaisuudessa kuullaan seuraavan syksyn luokkajako ja tutustutaan tuleviin uusiin kavereihin erilaisten ryhmäytymisharjoitteiden avulla.

  Lisätietoja nuoriso-ohjaaja Minna Järvinen

  Ryhmäytyminen - 7-leirit

  Ryhmäytyminen tarkoittaa prosessia, jossa oleellista on ryhmän jäsenten keskinäinen tunteminen, vuorovaikutus, luottamus ja viihtyminen. Ryhmäytyminen alkaa siitä, kun ryhmän jäsenet oppivat tuntemaan toisensa mahdollisimman hyvin. Toisten nimien tunteminen ei kuitenkaan riitä; prosessi vie aikaa ja tähtää luottamuksellisen ilmapiirin ja todellisen yhteistoiminnan aikaansaamiseen. Nuorisopalvelut toteuttavat yhteistyössä Heinolan seurakunnan ja Lyseonmäen koulun kanssa ryhmäytyspäivän kaikille 7-luokille syyslukukauden alussa. Päivä vietetään Saksalan Seikkailukeskuksessa.

  Yhteyshenkilöinä nuoriso-ohjaajat Minna Järvinen ja Jukka Venemies sekä Sirkku Kovalainen seurakunnasta.

  8 lk. vaellus

  Ryhmäytymistoiminnan jatkoksi aloitettiin 8-vaellukset lukukautena 2015. Kasiluokat viettävät päivän luonnon helmassa. Tavoitteena on tuoda nuoria lähemmäs luontoa, muistuttaa sen läsnäolosta sekä tutustuttaa nuoria paremmin toisiinsa, luokanvalvojaansa sekä heidän kanssaan toimiviin aikuisiin.

  Yhteyshenkilöinä toimivat nuoriso-ohjaajat Minna Järvinen ja Jukka Venemies.

  Vapaus on vastuuta tapahtuma ysiluokkalaisille

  Elämyspäivä yhteistyössä kirjaston, poliisin ja nuorisopalveluiden kanssa. Keväällä 2018 ensimmäistä kertaa rahakrampin tilalle järjestetty tapahtuma, jossa käsitellään toiminnallisin keinoin muun muassa sosiaalista mediaa, ilkivallantekoa, käyttäytymistä ja taloutta.

  Yhteyshenkilöinä nuoriso-ohjaajat Minna Järvinen ja Jukka Venemies.

  Työhaastattelut ysiluokkalaisille

  Nuorisopalvelut järjestää kuvitteellisen työhaastattelutilanteen 9-luokkalaisille. Tavoite on, että nuori saa valmiuksia työelämän taitoihin kuten:

  • todenmukaisen työhakemuksen kirjoittaminen
  • sovittuihin työhaastatteluihin meneminen ajallaan
  • työhaastatteluun liittyvistä kysymyksistä ja jännityksestä selviäminen
  • positiivisen oppimiskokemuksen tulevaisuutta ajatellen.

  Haastattelut toteutetaan nuorisopalveluiden ja opettajien tiiviissä yhteistyössä.

  Yhteyshenkilöinä rehtori Jani Alatalo sekä nuoriso-ohjaaja Minna Järvinen.