Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Rahakramppi. Kuva: Arttu Toiviainen, Heinolan kaupunki.
 • Rahakramppi. Kuva: Arttu Toiviainen, Heinolan kaupunki.

  Kouluilla tehtävä nuorisotyö

  Lyseonmäen koululla työskentelee nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaaja Taija Utriainen ja alakouluilla nuoriso-ohjaaja Mirva Tamper. Nuoriso-ohjaajat ovat koulun arjessa läsnä noin kolmena päivänä viikossa. Nuoriso-ohjaajat pyrkivät kouluilla edistämään yhteisöllisyyttä mm. ryhmäyttämisen keinoin. Oppilaat voivat jutella matalalla kynnyksellä nuoriso-ohjaajien kanssa mieltään askarruttavista asioista. Toiminnan on tarkoitus olla positiivisella ja toiminnallisella otteella tapahtuvaa ennaltaehkäisevää, lasten ja nuorten tarpeista lähtevää työtä, tarvittaessa yhteistyössä kotien kanssa.

  Nuorisopalvelut tekevät tämän lisäksi muutenkin tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. Kaikki nuoriso-ohjaajat osallistuvat muun muassa välituntitoiminnan järjestämiseen sekä erilaisiin elämyksellisiin tapahtumiin koulupäivien aikana, kuten muun muassa valintojen virta, 7-leirit, 8-vaellukset sekä 9-luokkalaisten työhaastattelut.

  PISTE!

  PISTE!-toiminta on koulukiusaamista ehkäisevää toimintaa.

  Lyseonmäen koululla luvassa torstaisin pitkällä välitunnilla sekä molemmilla ruokavälitunneilla tapahtuvaa välituntitoimintaa. Järjestäjinä toimivat muun muassa nuorisopalvelut sekä seurakunnat. Tapahtumina kisoja, infoja yms. Yhteyshenkilönä Taija Utriainen.

  Piste-toimintaa on myös alakouluilla Jyrängön ja Kailaan kouluilla. Jyrängön koululla Piste-toimintaa on keskiviikkoisin aamun pitkällä välitunnilla ja Kailaalla torstaisin iltapäivän pitkällä välitunnilla. Mukana toiminnassa nuorisopalvelut ja seurakunnat. Toiminta on matalan kynnyksen toimintaa kaikille alakoulu ikäisille. Yhteyshenkilönä toimii Mirva Tamper

  Ryhmäytyminen - 7-leirit

  Ryhmäytyminen tarkoittaa prosessia, jossa oleellista on ryhmän jäsenten keskinäinen tunteminen, vuorovaikutus, luottamus ja viihtyminen. Ryhmäytyminen alkaa siitä, kun ryhmän jäsenet oppivat tuntemaan toisensa mahdollisimman hyvin. Toisten nimien tunteminen ei kuitenkaan riitä; prosessi vie aikaa ja tähtää luottamuksellisen ilmapiirin ja todellisen yhteistoiminnan aikaansaamiseen. Nuorisopalvelut toteuttavat yhteistyössä Heinolan seurakunnan ja Lyseonmäen koulun kanssa ryhmäytyspäivän kaikille 7-luokille syyslukukauden alussa. Päivä vietetään Saksalan Seikkailukeskuksessa.

  Yhteyshenkilöinä nuoriso-ohjaajat Taija Utriainen ja Mirva Tamper, Jukka Venemies ja Hannu Kivioja sekä Sirkku Kovalainen seurakunnasta.

  8 lk. vaellus

  Ryhmäytymistoiminnan jatkoksi aloitettiin 8-vaellukset lukukautena 2015. Kasiluokat viettävät päivän luonnon helmassa. Tavoitteena on tuoda nuoria lähemmäs luontoa, muistuttaa sen läsnäolosta sekä tutustuttaa nuoria paremmin toisiinsa, luokanvalvojaansa sekä heidän kanssaan toimiviin aikuisiin.

  Yhteyshenkilöinä toimivat nuoriso-ohjaajat Taija Utriainen, Jukka Venemies ja Hannu Kivioja.

  Vapaus on vastuuta tapahtuma ysiluokkalaisille

  Elämyspäivä yhteistyössä kirjaston, poliisin ja nuorisopalveluiden kanssa. Keväällä 2018 ensimmäistä kertaa rahakrampin tilalle järjestetty tapahtuma, jossa käsitellään toiminnallisin keinoin muun muassa sosiaalista mediaa, ilkivallantekoa, käyttäytymistä ja taloutta.

  Yhteyshenkilöinä nuoriso-ohjaajat.

  Työhaastattelut ysiluokkalaisille

  Nuorisopalvelut järjestää kuvitteellisen työhaastattelutilanteen 9-luokkalaisille. Tavoite on, että nuori saa valmiuksia työelämän taitoihin kuten:

  • todenmukaisen työhakemuksen kirjoittaminen
  • sovittuihin työhaastatteluihin meneminen ajallaan
  • työhaastatteluun liittyvistä kysymyksistä ja jännityksestä selviäminen
  • positiivisen oppimiskokemuksen tulevaisuutta ajatellen.

  Haastattelut toteutetaan nuorisopalveluiden ja opettajien tiiviissä yhteistyössä.

  Yhteyshenkilöinä rehtori Jani Alatalo sekä nuoriso-ohjaaja Taija Utriainen.