Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Koulu- ja päiväkotirakennusten investointiohjelma

Heinolassa on käynnistynyt tavoitteellinen, monipuolisesti vaikuttava vetovoimainvestointi, jonka avulla kaupungin koulu- ja päiväkotiverkko uudistuu merkittävästi lähivuosina. Uudistaminen perustuu Heinolan kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2016 tekemään päätökseen laajamittaisesta investointiohjelmasta. Investointipäätöksien perustana oli vuosina 2015 - 2016 tehty laajamittainen palveluverkkoselvitys, jossa opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluita tarkasteltiin sekä palveluiden laadun ja saavutettavuuden että kiinteistöjen kunnon näkökulmasta. Heinolan alakoulut ja päiväkodit tarjoavat aitoa lähipalvelua lapsiperheille, eikä palveluverkkopäätöksillä supistettu olemassa olevaa koulu- ja päiväkotiverkkoa.

Investointiohjelman painopisteitä ovat terveellinen ja laadukas oppimisympäristö, taloudellisuus ja riskittömyys sekä vetovoimaisuus. Näitä periaatteita sovelletaan kaikillaa investointiohjelman osa-alueilla, siihen liittyvissä hankinnoissa sekä rakentamisessa.

Palveluverkkoselvityksen osana koulukiinteistöistä tehtiin kattavat kuntotutkimukset. Tutkimustulosten pohjalta valtuusto linjasi, että ikääntyneet kiinteistöt, joissa on paljon korjaustarvetta, tulee purkaa ja tilalle rakentaa kokonaan uudet koulu- ja päiväkotirakennukset. Vanhat kiinteistöt, joista päätettiin luopua ovat Myllyojan koulu ja Kurpanharjun päiväkodin tilat, Seminaarin koulu, Heinolan lukio ja Niemelä-talo. Uusia rakennushankkeita päätettiin toteuttaa seuraavasti:

Sinilähde-talo, johon sijoittuvat Myllyojan koulun oppilasalueen oppilaat ja päiväkotilapset. Uusi koulu ja päiväkoti rakennetaan keskeisemmälle sijainnille n. 2 km Myllyojan koulusta pohjoisen suuntaan.

Keskustan alueen uusi alakoulu ja päiväkoti, Kailas-talo, rakennetaan entiselle lukion tontille. Uudisrakennukseen sijoittuvat entisen Seminaarin koulun ja Niemelä-talon oppilaat ja päiväkotilapset.

Uusi lukio rakennetaan entiselle Seminaarin koulun tontille Maaherrankadulle. Samaan kiinteistöön tulee tilat myös kaupungin nuorisopalveluille.

Lyseonmäen koulua on laajennettu uusilla käsityön ja kotitalouden tiloilla. Siten kaikki yläkoulun tarvitsemat opetustilat löytyvät saman katon alta.

Edellä kuvattujen investointien myötä Heinola konkretisoi sen, että pienessä kaupungissa on iso elämä ja kaupunki on hyvä asuinpaikka.