Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Koulu- ja opiskelupsykologit

Koulu- ja opiskelupsykologi ohjaa, neuvoo ja tukee opiskelijaa hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa.

Häneen voi ottaa yhteyttä mm. silloin, kun opiskelussa ja oppimisessa on haasteita sekä silloin, kun ihmissuhteet tai tulevaisuudensuunnitelmat mietityttävät tai oppilas kohtaa elämän kriisitilanteen.

Tarkoituksena on edistää opiskelijan hyvinvointia ja oppimista sekä näin tukea koulunkäyntiä.

Koulu- ja opiskelupsykologin työnkuvaan kuuluu oppimisvalmiuksien, -haasteiden ja – vahvuuksien tutkiminen psykologisten tutkimusvälineiden avulla, oppilashuoltoryhmään osallistuminen, opettajien konsultointi, koulun tukitoimien pohtiminen yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa sekä tukikäynnit.

Koulu- ja opiskelupsykologin työhön voi kuulua myös oppilaan seuraamista luokkatilanteissa sekä perheen tapaamista.

Koulu- ja opiskelupsykologi ohjaa tarvittaessa oppilaan jatkotutkimuksiin ja/tai sopiviin hoitotahoihin.