Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Kotihoito

Kotihoito auttaa yksilöllisen tarpeen perusteella asiakkaita silloin, kun heillä on vaikeuksia suoriutua kodissaan päivittäisistä toiminnoistaan, tai he tarvitsevat apua/tukea muun syyn takia.

Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan asuminen omassa kodissaan tutussa elinympäristössä mahdollisimman pitkään.

Kotihoito ylläpitää asiakkaan toimintakykyä voimavaralähtöisellä ja kuntouttavalla työotteella.

Kotihoidon tiimit toteuttavat yhteistyössä tehostetun kotikuntoutuksen kanssa kotihoidon kuntouttavia arviontijaksoja asiakkaan tullessa kotihoidon asiakkaaksi. Kuntouttavalle asrviontijaksolla ohjaudutaan Terveystuvan palveluohjauksen kautta, mikäli katsotaan tarpeelliseksi selvittää tarkemmin asiakkaan toimintakykyä, kuntoutumisen mahdollisuutta ja kotona selviytymistä.

Kuntoutusjakson alussa asiakkaalle laaditaan kuntoutumissuunnitelma yhdessä asiakkaan ja/tai omaisen kanssa. Kuntoutumissuunnitelmaa toteutetaan kuntoutusjaksolla terapeuttien ja hoitohenkilöstön tuella ja ohjauksella.

Kotihoidon aluetiimit

Heinola on jaettu alueen mukaisiin tiimeihin.

Tiimivastaavat tavattavissa puhelimitse klo 12.30- 13.30

  • Keskustan tiimi, sairaanhoitaja puh. 0500 494 401
  • Eteläinen tiimi, sairaanhoitaja puh. 0500 357 633
  • Pohjoinen tiimi, sairaanhoitaja puh. 050 595 8887
  • Läntinen tiimi, sairaanhoitaja, puh. 050 367 0049

Virka-aikana tulee kiireettömissä asioissa olla yhteydessä suoraan tiimeihin.

Tarkemmat tiedot tiimeistä ja aluejaosta löytyy oheisesta liitteestä.

Kotihoidon sosiaaliohjaajat

Sosiaaliohjaajat neuvovat ja auttavat kotihoidon asiakkaita erilaisissa taloudellisissa ja sosiaalisissa asioissa.

Eteläisen ja Keskustan tiimin sosiaaliohjaajan tavoittaa arkisin numerosta 044 5871 498. Soittoaika klo 9-10.

Pohjoisen ja Läntisen tiimin sosiaaliohjaajan tavoittaa arkisin numerosta 044 769 4214. Soittoaika klo 9-10.

Maksut

Kotihoidon palvelumaksu perustuu asiakkaan tuloihin sekä hoitoaikaan. 

Tuloina otetaan huomioon perheen veronalaiset ansiot, pääomatulot sekä veroista vapaat tulot. 

Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Tuloina ei oteta huomioon asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito ja tutkimuskuluja sekä rintamalisää.

Maksuista tietoa täällä.