Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
01.04.2020

Päivittyvä tilannekuva koronaviruksen vaikutuksista Heinolassa

Heinolan kaupungin koronapuhelinnumerot

(Päivitetty 7.4.20 klo 13:04)

Heinolan kaupunki noudattaa hallituksen antamia suosituksia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Tietoja koronaviruksen vaikutuksista kaupungin palveluihin ja toimintaan kerätään alla olevaan listaan sitä mukaa kun päätöksiä tehdään.

Neuvonta ja hoitoon hakeutuminen

Lue lisää:

Toiminta hengitystieoireissa (23.3.2020)

 • Lievät hengitystieinfektiot sairastetaan kotona, vaikka niiden epäilisi johtuvan koronaviruksesta.
 • Vaikeat/hankalat hengitystieoireet: SOITA Päivystysapu p. 116 117, jos et pärjää hengitystieoireiden kanssa kotona, kärsit keuhkosairaudesta, käytät elimistön puolustusmekansimeja heikentävää lääkitystä tai olet raskaana.
 • Terveyskeskukseen soitetaan vain muussa hoidon tarpeessa puh. 03 849 4388
 • Henkeä uhkaava tilanne, kiireellinen apu: soita Hätänumero 112
   
 • Koronavirusnäytteidenotossa noudatetaan PHHYKY:n ohjeistusta. Päivitetty ohje (16.3.20)
 • Koronavirustaudin oirearvio Päijät-hämäläisten kriteerit täyttävät oirearviot ohjautuvat vahvan tunnistautumisen jälkeen Akuutti24:n terveydenhuollon ammattilaisille, oirearvioihin vastataan ma - pe klo 9 - 17.

Koronaviruksen vuoksi tehtävät tutkimukset, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet ovat maksuttomia hoitoon hakeutuneelle kuntalaiselle.

Koronaviruksen vuoksi tehtävät tutkimukset, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet ovat maksuttomia hoitoon hakeutuneelle kuntalaiselle.

Akuutti arkiapu 

Heinolan kaupunki järjestää pandemiatilanteessa kauppa- ja apteekkiapua. Palvelu on tarkoitettu lähtökohtaisesti heille, joilla on vaikeuksia pärjätä itse tai joilla ei ole läheisapua omissa verkostoissaan. Erityisesti tämä koskee yli 70-vuotiaita, jotka asuvat kaukana palveluista, ovat karanteenissa tai sitä vastaavissa olosuhteissa olevia henkilöitä sekä muita henkilöitä ja lapsiperheitä, jotka eivät tässä muuttuneessa tilanteessa koe pärjäävänsä.

 • Yli 65-vuotias, ota yhteyttä Ikääntyneiden palveluneuvontaan, puh. 044 769 4242 ma, ti, to, pe klo 9 - 13 ja ke klo 9 - 14
 • Työikäinen tai lapsiperhe, ota yhteyttä Sosiaalipalveluiden palveluohjaukseen, puh. 044 7692 988 ma-pe klo 9 - 15

Palveluneuvonnassa/palveluohjauksessa tehdyn tilannearvion jälkeen asiakas ohjataan tarvittaessa Akuutti arkiapu -palvelun piiriin. Ensisijaisesti kuntalaisia ohjataan paikallisten toimijoiden palveluiden piiriin, jotka ovat tässä poikkeustilanteessa lisänneet palveluitaan esim. kauppojen kotiinkuljetuspalvelu.

Lue lisää:

Korona-ahdistukseen saa tukea

Koronapandemia aiheuttaa huolta ja ahdistusta. Heinolan kaupungin psyykkisen tuen puhelinpäivystykseen voi ottaa yhteyttä, jos koronaepidemian aiheuttamat poikkeusolot mietityttävät ja ahdistavat. Puhelinnumerossa vastaavat Heinolan kaupungin terveysneuvontapalveluiden työntekijät. Puhelinpäivystys on avoinna arkipäivisin ma-pe klo 12 - 14 puh. 044 797 7001.

En jaksa -chat lasten ja nuorten vanhemmille palvelee ma-ti klo 9-11, ke 16-18 ja to-pe klo 12-15. Chatissa voi jutella esimerkiksi lasten kasvatuksesta, korona-huolista, parisuhteesta, lasten käytöksestä tai omasta jaksamisesta. 

Yleinen koronaneuvonta

Koronapuhelin 044 797 7000 palvelee heinolalaisia arkisin klo 9 - 15. Puhelinneuvonta on tarkoitettu kaikille heinolalaisille, jotka tarvitsevat tietoa arjen palvelujen saatavuudesta ja asioinnin hoitamisesta poikkeustilanteen aikana. Neuvontapuhelimeen vastaavat kaupungin työntekijät, jotka ovat asiakaspalvelun asiantuntijoita, mutteivät terveydenhuoltoalan ammattilaisia. 

Lue lisää:

Varhaiskasvatus, koulutus ja opetus

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Päiväkodin toiminta jatkuu normaalisti. Huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Lähiesiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus järjestetään seuraavasti:

 • Lusi Satulinnassa
 • Kirkonkylä Kettukallion päiväkodissa
 • Kailas Kailaan päiväkodissa
 • Tommola Tommola-talon päiväkodissa
 • Jyränkö Jyrängön päiväkodissa
 • Myllyoja Kurpanharjun päiväkodissa
 • Vierumäki Vierumäen päiväkodissa.

Huoltajat, joiden on mahdollista hoitaa esiopetusikäiset lapset kotona, menettelevät niin.

Esiopetusikäisten lasten on mahdollisuus noutaa lounas ennakkoilmoituksella. Lounas noudetaan samoista toimipisteistä kuin mistä koululaisten noutoruoka noudetaan. Noutoruoan voi tilata 2 päivän varoitusajalla klo 12.00 mennessä. Tilaukset ja peruutukset Wilman kautta.

TietoEdu-hoitoaikasovelluksesta on poistettu lukitus, jolloin lapsen hoitoaikojen muuttaminen on mahdollista myös samalle viikolle. Vuorohoidon osalta tulee kuitenkin ilmoittaa muutoksista myös Tommola-taloon.

Varhaiskasvatuksen avointen palveluiden toiminta (kerhot, avoin päiväkoti ja ryhmät) on keskeytetty.

Varhaiskasvatuksen maksuista voin saada hyvitystä, jos lapsi on yhtäjaksoisesti poissa myös ajanjaksolta 14.4.-13.5.2020. Poissaolo tulee ilmoittaa kirjallisesti TietoEdun tai Wilman kautta päiväkodin johtajalle viimeistään maanantaina 6.4.2020 klo 15.00. (Päivitetty 1.4.)

Lue lisää:

Perusopetus ja lukio

Etäopiskelu jatkuu 13.5. asti. Etäopiskelussa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja viestinnän välineitä oppilaan ikäkausi huomioiden ja kun se on opetusvälineiden puolesta mahdollista​​​​​. Lähtökohtaisesti oppilaat ja opiskelijat toimivat koulun normaalin työjärjestyksen mukaisesti.

Lähiopetusta tarvitseville 1.-3. -luokkien ja erityisen tuen oppilailla järjestetään lähiopetusta Tommola-talossa ja Kailas-talossa.

Kouluruoan noutomahdollisuus etukäteen ilmoittautuneille oppilaille järjestetään Kettukallion päiväkodilla, Tommola-talolla, Kailas-talolla, Kurpanharjun päiväkodilla, Vierumäen koulukeittiöllä ja Jyrängön päiväkodilla. Noutoruoan voi tilata 2 päivän varoitusajalla klo 12.00 mennessä. Tilaukset ja peruutukset Wilman kautta.

Iltapäivätoiminta järjestetään maksullisena 1.-2. -luokille sekä erityisen tuen oppilaille Tommola-talossa.

Koulukuraattori ja -psykologipalvelut käytettävissä myös etäopetuksen aikana.

Onks tää normaalia? -chat lapsille ja nuorille palvelee klo 10-18.

Koulujen tiedottaminen huoltajille ja oppilaille/opiskelijoille tapahtuu ensisijaisesti Wilman kautta.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ikääntyneiden palveluneuvonta

Palvelu palvelupisteellä on koronavirustilanteen vuoksi keskeytetty. Ikääntyneiden palveluneuvonta on siirtynyt etäpalveluun 25.3.2020 alkaen. Palvelua saa Heinolassa normaalisti puhelimitse arkisin klo 9 - 13 (ke klo 9 - 14) numerosta 044 7694242 sekä sähköisen palvelun kautta.

Lue lisää: 

Hoitotarvikejakelu on avoinna normaalisti (ti, ke, to). Lue lisää: heinola.fi/hoitotarvikejakelu.

Apuvälineyksikkö palvelee ajanvarauksella

Apuvälinepalvelut toimivat 30.3.2020 alkaen vain ajanvarauksella. Asiakkaita pyydetään soittamaan suoraan apuvälineyksikköön puh. 050 593 9665 ma-pe klo 13 - 14.

Lue lisää: heinola.fi/apuvalineyksikko

Ikääntyneiden asiakasohjauspalvelut

Asiakasohjaajat tekevät palvelutarpeen arviointeja asiakkaiden kotona silloin, kun asiakkaat eivät pärjää kotona ilman palveluja. Hoitosuunnitelmien päivitystä on siirretty myöhempään ajankohtaan. Asiakkaiden palvelujen kannalta tarpeelliset ja kiireelliset koti- ja tukikäynnit toteutetaan. Muilta osin yhteydenotot pyritään toteuttamaan puhelimitse.

Ikäihmisten sosiaaliohjaajat ovat tavattavissa pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköpostilla. Vain välttämättömät kotikäynnit ja asiakastapaamiset toteutetaan.

Kaikki ryhmämuotoinen toiminta on toistaiseksi peruttu. Seniorikuntosali on suljettu. Liikuntaneuvontaa on mahdollista saada puhelimitse.  

Kotihoito

Ikääntyneiden päivätoimintaa ei ole toistaiseksi.

Kotihoidon ikäihmisten ryhmätoiminta on peruttu (kuntoutus- ja terapiaryhmät, Miepä-ryhmä).

Asumispalvelut

Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

Vuodeosasto

Vierailut vuodeosastolla on kielletty. Erityistilanteissa, kuten saattohoidossa olevien omaisten kohdalla vierailut kuitenkin sallitaan henkilökunnan kanssa erikseen sopimalla, kunhan vierailija on terve eikä hänellä ole hengitystieinfektion oireita.

Vastaanotto 

Pikapoli (nopsa) on suljettu toistaiseksi asiakkaiden ja henkilöstön suojelemiseksi infektiotaudeilta. Asiakkaiden tulee aina soittaa ensin puhelimella (puh. 03 849 4388) ja tulemaan vastaanotolle vasta erikseen kutsuttuna, ellei asia hoidu puhelimessa. 

Päivystys toimii eli jos on murtuma, haava, sydänoireita, hengitysvaikeuksia, kovaa vatsakipua, yleistilan laskua, lapsilla kovaa kuumetta tai muuta oiretta, niin oireiden vaikeuden mukaan soittakaa joko 112 tai voitte tulla terveyskeskuksen päivystykseen.

Iltavastaanotto

Iltavastaanotot keskeytetään 1.5.2020 – 30.6.2020 väliseksi ajaksi. Viikonloppupäivystys sekä päivystys arkipyhinä säilyvät ennallaan.

Suun terveydenhuolto

Koronavirustilanteesta johtuen kiireetöntä hammashoitoa siirretään myöhempään ajankohtaan.

Kiireetön hammashoito on keskeytetty 1.4.2020 alkaen toistaiseksi. Otamme yhteyttä kaikkiin ajanvarausasiakkaisiin, joiden vastaanottoaika siirtyy ja sovimme hoidon jatkosta. Hoidamme edelleen (mm. oikomishoidossa) kiireelliseksi arvioidut käynnit. Lue lisää. (Suun th)

Yhteydenotot / ajanvaraus hammaslääkäripäivystykseen ainoastaan puhelimitse.

Puh. 03 849 4369 ma-to klo 8-15, pe klo 8-14. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä.

Jos sinulla tavallisen flunssan oireita, koronavirusinfektio / epäily infektiosta, olet karanteenissa tai olet ollut lähikontaktissa karanteenissa olevan henkilön kanssa, ilmoita siitä soittaessasi ajanvaraukseen. Hammaslääkäri arvioi tällöin hoidon kiireellisyyden puhelimitse sekä ohjaa tarvittavaan hoitoon.

Aikuisasiakkaiden pyydämme tulemaan hammashoitolaan ilman saattajaa, mikäli saattajan läsnäolo ei hoidon kannalta ole välttämätöntä.

Heinolan erikoissairaanhoito

Ethän tule vastaanotolle/toimenpiteeseen

 • jos olet sairaana (flunssa, yskä, kuume, nuha, lihassärky, kurkkukipu)
 • olet tullut vasta ulkomailta (14 vrk)
 • olet ollut lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneen kanssa

Olemme puhelimitse potilaaseen yhteydessä, mikäli vastaanotto muutetaan etäyhteydellä pidettäväksi.

Yli 70-vuotiaat:

Suosittelemme hallituksen linjauksen mukaisesti, että yli 70-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat pysyvät erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa. Erikoislääkäri arvioi vastaanoton ja toimenpiteen kiireellisyyden, jonka mukaan kutsumme potilaat.

Peruutukset aina Heinolan erikoissairaanhoidon poliklinikan ajanvaraukseen: arkisin klo 9 - 14 puh. 03 849 4375.

Sosiaalipalvelut

Kiireelliset sosiaalipalvelut:

Jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseen perustuvat sosiaalipalvelut myös poikkeustilanteessa niin, etteivät hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.

Lapsella ja hänen perheellään on oikeus saada viipymättä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalipalvelut. Asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon turvataan välittömällä asian käsittelyllä sekä päätöksellä ja sen toimeenpanolla.

Äärimmäisessä kiireessä päätös voi olla myös suullinen. Kirjallinen päätös on annettava heti, kun se on mahdollista. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen tai muutoksenhakuun alkaa vasta kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista.

Jo asiakkaana olevia pyydetään olemaan yhteydessä ensisijaisesti asioita hoitavaan työntekijään ensisijaisesti puhelimitse.

Sosiaalipalveluiden palveluohjaus ainoastaan puhelimitse arkisin klo 9 - 15 numerossa 044 7692 988. Yksilötapaamisia järjestetään tarpeen mukaan.

Toiminta muutoin:

Aikuisten sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvonta, irtosoluseulontatutkimukset (papa-koe), neuvolapsykologi- ja lastentoimintaterapiapalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu toimivat toistaiseksi normaalisti.

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut jatkuvat normaalisti toistaiseksi pl. perhevalmennus- ja muut ryhmätoiminnat, jotka ovat tauolla.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut (terveydenhoitajat, psyykkari) jatkuvat normaalisti toistaiseksi pl. koululääkäripalvelu ja ryhmät.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastaanotot jatkuvat normaalisti toistaiseksi pl. avovastaanotto ilman ajanvarausta maanantaisin klo 14.30 - 15.30 sekä ryhmätoiminta, jotka ovat tauolla toistaiseksi. Hengitystieinfektio-oireisena ei voi tulla terveysneuvontapalvelujen vastaanotoille, vaan tulee odottaa oireiden parantumista. Vastaanottojen puhelinaika on toistaiseksi ma-pe klo 9 - 10.

Erityisryhmien päivätoiminta, työtoiminta ja avotyötoiminta on keskeytetty 13.4.2020 asti. Asiakkaita on tiedotettu tuesta tauon aikana.

Eteva suosittaa ryhmäkodissa asuvien, perhehoidossa olevien, kehitysvammapsykiatrian yksikössä hoitojaksolla olevia ja heidän omaisiaan luopumaan kotilomista epidemian aikana. Vierailut yksiköihin on kielletty. (25.3.20) 

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kirjasto ja kirjastoauto, museot, nuorisotilat, uimahalli, kuntosalit ja muut liikuntatilat on suljettu. Kaikki liikuntavuorot ja ohjattu ryhmätoiminta peruttu toistaiseksi. Liikuntaneuvonta-asiakkaat saavat ohjausta puhelimitse.

Musiikkiopiston soittotuntien opetus jatkuu etäopetuksena.

Nuorisopalvelut "Heinolan nuoret" tavattavissa discord-serverissä arkisin klo 14 - 20. Serveriin pääsee linkillä https://discord.gg/7Ne3rm

Discordissa on myös Etsivä Café keskiviikkoisin klo 14 – 18 ja perjantaisin klo 12 – 15 sekä pelikerho Heinola Skeletors torstaisin klo 17 – 20. Näihin pääsee linkillä https://discord.gg/fcmB5jN.

Kirjaston kirjoja ei voi palauttaa postiluukusta eikä varattuja kirjoja voi hakea. Lastu:n kautta voi uusia lainoja. Kaikki asiakkaiden lainat on uusittu 1.4. ja niiden eräpäivät ovat välillä 4.5-22.6. (Päivitetty 2.4.)

WPK-talon tilaisuudet on peruttu. Kulttuuritoimisto ja sen matkailuinfo avoinna normaalisti.

Lintutarha on suljettuna ja ulkotarhoissa ei ole lintuja. Lintuhoitolan työ jatkuu normaalisti.

Nuorisopalvelujen kesäleirien osalta toimitaan ministeriön linjausten mukaisesti. Mikäli kesäleirit eivät toteudu, palautetaan maksettujen leirien rahat takaisin.


Muut palvelut

Asioinnissa kannattaa suosia sähköisiä kanavia. Virastoissa asioivia pyydetään hoitamaan asiansa ensisijaisesti puhelimella tai sähköpostitse ja välttämään henkilökohtaista asiointia. Hakemukset ja muut lomakkeet voi toimittaa turvallisesti suomi.fi -viestipalvelun kautta.

(Lisätty 30.3.) Käteiskassapalvelut Heinolan kaupungintalon asiointipisteessä suljetaan 1.4.2020 alkaen toistaiseksi. Tiistaihin 31.3. kassa on avoinna arkipäivisin kello 9 - 13. Heinolan kaupungin lähettämät laskut pyydetään maksamaan pankin kautta. Ellei maksun suoritus pankkipalveluna onnistu, pyydetään ottamaan yhteyttä kaupungin maksuliikennepalveluihin puh. 044 587 1457.

Elinvoima

Wanhalla Lehtitalolla (Lampikatu 8) sijaitsevat kaupungin toiminnot (elinkeinopalvelut, keskitetty työllistäminen ja etätyötila Spotti) avoinna normaalisti. Spotin tilavaraukset verkosta: heinola.fi/tilavaraukset.

Rakennusvalvonta ja maankäyttö

Rakennusvalvonnan tarkastuksia tehdään toistaiseksi etänä niin paljon kuin on mahdollista suunnitelmia, kuvia ja asiakirjoja apuna käyttäen. Etänä valvottaessa kirjataan kaikki toimitetut dokumentit ylös ja omat kommentit niistä. Rakennusvalvonta kirjaa katselmukseen, että katselmusta ei ole tehty paikan päällä, vaan se on tehty etänä. Rakennusvalvonta käy myöhemmin paikan päällä tekemässä katselmuksen, mikäli sen katsotaan olevan tarpeen. Kiireettömät katselmukset siirretään myöhempään ajankohtaan tai ne hoitaa vastaavat työnjohtajat.

Maankäyttö ja kaavoitus toimivat normaalisti.

Jätehuolto

Jäteasemalla asiointia pyydetään siirtämään tuonnemmaksi, jos se suinkin on mahdollista. Nenäliinoja ei enää saa laittaa biojätteeseen, ja täyttyneet roskapussit on suljettava tiiviisti. Lue lisää: PHJ varautuu koronavirustilanteeseen (PHJ, päivitetty 24.3.)

Joukkoliikenne

(Lisätty 1.4.) Lahden seudun liikenteen linja-autoissa ei voi maksaa käteisellä torstaista 2.4.2020 alkaen. Heinolassa ei tällä hetkellä ole LSL:n asiakaspalvelupistettä, kun kaupunginkirjasto on suljettuna. Uuden kortin voi tilata netissä. Jo olemassa olevan kortin lataus onnistuu Heinolan torin R-kioskilla.

(Lisätty 6.4.) K-market Heinolantorissa on lippuautomaatti ainakin toukokuun loppuun asti. Automaatilla voi ostaa kerta- ja päivälippuja sekä ladata Waltti-matkakorttia. 

Lahden seudun liikenne varautuu karsimaan liikennettä 6.4. alkaen siten, että arkisin noudatetaan lauantain aikatauluja. Kuitenkin yhteydet terveydenhuollon palveluihin pyritään turvaamaan mahdollisimman hyvin. Reittiopas ei ole ajan tasalla, mutta tiedot aikataulumuutoksista löytyvät LSL:n verkkosivuilta.

Lue lisää: Koronaviruksen vaikutukset joukkoliikenteeseen 

Eläinlääkäripalvelut

Lue lisää: Kunnaneläinlääkäri hoitaa vain kiireelliset potilaat. (PHHYKY, julkaistu 19.3.)

Katso myös:

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin

Ajankohtaista koronaviruksesta: thl.fi/koronavirus 

Kategoria: Yleinen