Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Korkotukilainat ja erityisryhmien investointiavustukset

ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla on tarkoitus lisätä erityisryhmiin kuuluville ihmisille heidän asumistarpeisiinsa soveltuvia ja asumiskustannuksiltaan kohtuullisia vuokra-asuntoja sekä parantaa heidän asumisolosuhteitaan.

Avustuksen kohdentamisessa etusijalla ovat kaikkein vaikeimmassa asuntotilanteessa olevat ryhmät, joilla korostuu asumiseen liittyvän tuen sekä palveluiden tarve ja siitä johtuvat erityisvaatimukset asuntojen ja rakennusten tila-, varuste- tai rakenteellisille ratkaisuille. Näitä ovat pitkäaikaisasunnottomat, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja muistisairaat vanhukset.

Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.

Hakuaika: Jatkuva haku

Hakemus: Jätetään hankkeen sijaintikuntaan

Kunnan lausunto: Tarvitaan

Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan.

Erityisryhmien investointiavustuksen hakemisen ohjeet tästä

Korkotukilainat

Heinolan kaupungin asuntotoimi välittää valtion korkotukea yleishyödyllisille yhteisöille.

ARA myöntää korkotukilainoja vuokra- tai asumisoikeustalon uudisrakentamiseen ja takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen.

Valtion tukemaa lainaa voi saada:

  • kunta tai muu julkisyhteisö,
  • ARAn nimeämä yleishyödyllinen yhteisö,
  • edellä mainittujen yhteisöjen tosiasiallisesti omistama osakeyhtiö.

ARA myöntää korkotukilainoja vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparannushankkeisiin.

Lainoihin on jatkuva hakuaika.

Hakemukset liitteineen toimitetaan kuntaan hallintosihteeri Armi Seloselle, kirjaamo@heinola.fi tai Rauhankatu 3, 2 krs, PL 61, 18101 Heinola

Kaupunki antaa lausunnon sille jätetyistä korkotukihakemuksista. Lausunto ja hakemus toimitetaan ARAan.