Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Kiinteistöveropohjan tarkistaminen

Heinolassa toteutettu kiinteistöveropohjan tarkastamishanke on saatu päätökseen vuoden 2016 loppuessa. Hanke aloitettiin vuonna 2010, kun kaupunginvaltuusto oli päättänyt 14.12.2009 kokouksessaan kiinteistöveropohjan tarkistamisen aloittamisesta yhden vuoden pilottiprojektilla. Hankkeen tarkoituksena oli kerätä rakennusten tietoja viranomaisten rekistereihin ja korjata rakennustiedot ajantasaisiksi Verohallinnon kiinteistöverorekisteriin.

Projektissa tarkastettiin haja-asutusalueen kiinteistöjen rakennuskantaa vuosina 2010–2013 noin 7000 kiinteistöllä. Vuonna 2014 tarkastettiin asemakaava-alueiden pientalokiinteistöjen ja yksittäisten haja-asutusalueen kiinteistöjen rakennustilannetta noin 3400 kiinteistöllä.

Rakennustilannetta selvitettiin kiinteistönomistajille lähetetyllä rakennustietojen ilmoituslomakkeella, ja osalla kiinteistöjä suoritettiin mittauskäyntejä. Vuosina 2015–2016 tarkastettiin teollisuuskiinteistöjen, keskustan rakennusten sekä rivi- ja kerrostalojen rakennustietoja pääasiassa rakennusluvista.

Hankkeen aikana kaupungin rakennus- ja huoneistorekisteriin tuotiin noin 10 000 uutta rakennusta, ja rekisteristä jo löytyneiden rakennusten tietoja korjattiin. Verohallinnon tietoon vietiin rakennusten korjattuja tietoja, ja kiinteistöveron piiriin tuotiin aiemmin verolta puuttuneita rakennuksia.