Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Kettukallion päiväkoti. Kuva: Sami Soljansaari, Heinolan kaupunki.
 • Kettukallion päiväkoti

  Liikkuen, leikkien, laulaen, luoden, iloisesti yhdessä toimien, toistamme tukien.

  Kettukallion päiväkoti toimii kolmessa rakennuksessa pohjoisella varhaiskasvatusalueella.

  Päätalo

  Avoinna 6.30-16.30 (tarvittaessa 6 - 17.30)

  Kettukallion päätalossa on kolme lapsiryhmää: Aurinkotarha, Kuulaakso ja Pilvipoukama. Kaikki ryhmät ovat 1-5 –vuotiaiden lasten sisarusryhmiä. Panostamme hyvään hoidon aloitukseen ja aktiiviseen yhteistyöhön perheiden kanssa.

  Tavoitteenamme on, että lapsi saa olla samassa ryhmässä yhdessä sisarustensa kanssa 1-vuotiaasta eskariin siirtymiseen saakka. Ryhmien sisällä olemme muodostaneet pienryhmiä, joissa lapset toimivat omahoitajansa kanssa ikäistensä seurassa.

  Toiminnassa huomioimme alueen hyvät liikuntamahdollisuudet ja luonnon läheisyyden. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen perhepäivähoitajien kanssa. Päätalo toimii alueen perhepäivähoitolasten varahoitopaikkana.

  Kettukallion päiväkodin Kirkonkylän koulun esiopetusryhmä Siilit

  Avoinna 6.30-16.30 (tarvittaessa 6.15 - 16.45)

  Kirkonkylän esiopetus toimii Kirkonkylän koulun yhteydessä rauhallisella paikalla keskellä luontoa.

  Toimintamme perustuu uuteen toiminnalliseen esiopetus ja alkuopetussuunnitelmaan, joita toteutamme liikkuen, leikkien, tutkien ja ilmaisten. Esiopetuksen painopistealueita ovat omatoimisuus ja oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot sekä kriittinen ajattelu. Esiopetuksen arki perustuu pienryhmätoimintaan, jossa otetaan huomioon lasten yksilölliset tarpeet ja vahvuudet. Esiopetus tarjoaa lapsille laaja-alaisesti oivalluksia, elämyksiä ja oppimisen iloa. Lue lisää yleistä esiopetuksesta sivulla löytyvistä Heinolan esiopetuksen ja alkuluokkatoiminnan opetussuunnitelmista. 

  Toteutamme myös alkuluokkatoimintaa yhteistyössä koulun kanssa syksyllä ja keväällä projektien muodossa. Alkuluokkatoiminnan tavoitteet ovat ryhmässä toimimisen taidot, oppilaan osallisuus ja aktiivisuus sekä vastuun kantaminen lähiympäristöstä.

  Lusissa toimiva Satulinnan ryhmä

  Avoinna 7.30-16.00

  Satulinna on pieni kodinomainen ryhmä, joka sijaitsee Lusin koulun pihapiirissä. Ympäristössä on upeat liikuntamahdollisuudet ja idyllinen maalaismaisema. Satulinnassa on 1-5–vuotiaita lapsia.

  Tapaamme kylän ikäihmisiä Kyllikki-toiminnan muodossa. Vierailemme lähitiloilla tutustumassa eläimiin.