Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on sellaista kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Kestävän kehityksen keskeiset osa-alueet ovat ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.

Yksi kestävän kehityksen pitkän ajan tavoitteista on ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Kestävä toiminta paikallistasolla vaikuttaa maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisuun.

Aalborgin sopimus

Heinolan kaupunki on allekirjoittanut 15.4.1997 Aalborgin sopimuksen, joka on Euroopan kaupunkien ja kuntien sopimus toiminnasta kohti kestävää kehitystä. Allekirjoituksellaan kaupunginvaltuusto sitoutui kehittämään kaupunkia sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden pohjalta.

Kestävän kehityksen toimintaohjelma

Heinolan ensimmäinen kestävän kehityksen toimintaohjelma hyväksyttiin Heinolan kaupunginvaltuustossa 20.12.1999 ja se on päivitetty nyt kolme kertaa.

Tutustu kestävän kehityksen toimintaohjelmaan vuosille 2017 - 2021!