Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Kelan elatustuki

Elatustuki on Kelan maksama tuki, jolla turvataan lapsen elatus, jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta. Elatustuen saaminen edellyttää, että vanhemmilla on kunnan sosiaalihuollon vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta.

Elatustuen myöntäminen ei vapauta elatusvelvollista maksamasta lapselle sitä elatusapua mikä sopimuksella tai tuomiolla on vahvistettu.

Oikeus kaikkien maksamatta olevien elatusapujen sekä niille laskettujen viivästyskorkojen perintään siirtyy Kansaneläkelaitokselle sen jälkeen, kun elatustuki on myönnetty elatusavun maksamisen laiminlyönnin perusteella.

Elatusavun perimistä elatustuen korvaukseksi ei kuitenkaan toimiteta siltä osin kuin elatusavun maksamatta jättäminen on johtunut elatusvelvollisen maksukyvyttömyydestä.

Elatusvelvollinen voi tehdä tätä koskevan hakemuksen Kansaneläkelaitokselle, jos hänen maksukyvyttömyytensä johtuu työkyvyttömyydestä, työttömyydestä tai muusta elatusvelvollisesta riippumattomasta syystä.