Tietokone ja muita toimistotarvikkeita

Päivitetty: 19.4.2024

Kaupungin hallintoa johtaa kaupunginjohtaja apunaan johtoryhmä, joka koostuu toimialajohtajista. Johtoryhmässä on mukana myös vuosittain vaihtuva henkilöstöä edustava, ammattijärjestöjen yhdessä nimeämä henkilö. Vuonna 2024 henkilöstön edustajana toimii Eija Launia ja varalla Johanna Andersson. Johtoryhmän sihteerinä toimii johdon assistentti. Lisäksi edellisten lisäksi kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoita kuultavaksi.

Johtoryhmän avulla kaupunginjohtaja huolehtii yhteisestä näkemyksestä ja toimintatavasta koko organisaatiossa, ennakoi ja linjaa tulevia kehittämistarpeita ja muutoksia sekä yhteensovittaa kaupungin eri tehtävien tarpeita ja mahdollisuuksia.

Kaupunginjohtajan johtoryhmällä ei ole muodollista päätösvaltaa. Sen tehtävä on pikemminkin neuvotellen etsiä kaupungin kokonaisetua. Johtoryhmä kokoontuu tiistaisin aamupäivällä.

Etusivu