Tietokone ja muita toimistotarvikkeita

Kaupungin hallintoa johtaa kaupunginjohtaja apunaan johtoryhmä, joka koostuu toimialajohtajista, talousjohtajasta ja henkilöstöjohtajasta. Johtoryhmässä on mukana myös vuosittain vaihtuva henkilöstöä edustava, ammattijärjestöjen yhdessä nimeämä henkilö. Vuonna 2021 henkilöstön edustajana toimii Tehyn Sari Paappanen. Johtoryhmän sihteerinä toimii johdon assistentti.

Johtoryhmän avulla kaupunginjohtaja huolehtii yhteisestä näkemyksestä ja toimintatavasta koko organisaatiossa, ennakoi ja linjaa tulevia kehittämistarpeita ja muutoksia sekä yhteensovittaa kaupungin eri tehtävien tarpeita ja mahdollisuuksia.

Kaupunginjohtajan johtoryhmällä ei ole muodollista päätösvaltaa. Sen tehtävä on pikemminkin neuvotellen etsiä kaupungin kokonaisetua. Johtoryhmä kokoontuu tiistaisin aamupäivällä.

Etusivu