Tietokone ja muita toimistotarvikkeita

Päivitetty: 2.2.2023

Kaupungin hallintoa johtaa kaupunginjohtaja apunaan johtoryhmä, joka koostuu toimialajohtajista. Johtoryhmässä on mukana myös vuosittain vaihtuva henkilöstöä edustava, ammattijärjestöjen yhdessä nimeämä henkilö. Vuonna 2023 henkilöstön edustajana toimii Mia-Mari Lahti ja varalla Eija Launia. Johtoryhmän sihteerinä toimii johdon assistentti.

Lisäksi tarvittaessa kokoontuu laajennettu johtoryhmä, johon edellisten lisäksi kuuluvat henkilöstöjohtaja, talousjohtaja, digi- ja tietohallintopäällikkö ja viestinnän asiantuntija.

Johtoryhmän avulla kaupunginjohtaja huolehtii yhteisestä näkemyksestä ja toimintatavasta koko organisaatiossa, ennakoi ja linjaa tulevia kehittämistarpeita ja muutoksia sekä yhteensovittaa kaupungin eri tehtävien tarpeita ja mahdollisuuksia.

Kaupunginjohtajan johtoryhmällä ei ole muodollista päätösvaltaa. Sen tehtävä on pikemminkin neuvotellen etsiä kaupungin kokonaisetua. Johtoryhmä kokoontuu tiistaisin aamupäivällä.

Etusivu