Heinolan valtuuskunnan jäseniä ja puolisoita sekä kaupungin edustajia Vidnäsin kartanon edessä.

Päivitetty: 19.4.2024

Ajatus Heinolan valtuuskunnan perustamisesta syntyi Heinolan kaupungin 150-vuotisjuhlien valmistelujen yhteydessä. 12.9.1988 päivätyssä valtuustoaloitteessa esitettiin mm. seuraavaa:


“Heinolasta on lähtenyt suuri määrä täällä syntyneitä, täällä koulunsa käyneitä tai täällä jossakin elämänsä vaiheessa vaikuttaneita, nykyisin yhteiskunnallisissa avainasemissa olevia arvostettuja kansalaisia, joilla lienee halu nähdä Heinolan kehittyvän omaleimaisena kaupunkina. Heillä olisi myös muualta saatua kokemusta ja etäisyyden tuomaa perspektiiviä arvioida kaupunkimme toimia ja mahdollisuuksia. Heidän asiantuntemuksillaan ja vaikutusmahdollisuuksillaan saattaisi olla arvaamatonta merkitystä Heinolan seudun vastaiselle kehitykselle.”

Kaupunginhallitus hyväksyi Heinolan valtuuskunnan säännöt kokouksessaan 2.5.1989 ja kutsui samalla 39 henkilöä valtuuskunnan jäseniksi.

Heinolan valtuuskunta on sääntöjensä mukaisesti asiantuntija- ja neuvotteluelin ja sen tarkoitus on edistää kaupungin kehitystä. Valtuuskunta kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Toinen kokouksista pidetään Heinolassa ja toinen valtuuskunnan jäsenen kutsumana muualla Suomessa, usein pääkaupunkiseudulla.

Valtuuskunnalla on lisäksi työvaliokunta, joka kokoontuu useammin. Työvaliokunnan muodostavat valtuuskunnan puheenjohtajisto sekä valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Työvaliokunnan sihteerinä toimii hallinto- ja kehitysjohtaja.

Tällä hetkellä Heinolan valtuuskunnassa on 40 jäsentä. Puheenjohtajana toimii Tuuli Juurikkala ja varapuheenjohtajina Simo Santapukki ja Ossi Savolainen.

Etusivu