Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Tulosta kotiäänestyslomake, tai nouda lomake kaupungintalon asiointipisteestä. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Kotiäänestyksestä on ilmoi­tettava ensisijaisesti kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 1.6.2021 klo 16 mennessä:

  • Sähköpostitse: kirjaamo@heinola.fi
  • Kirjeitse: Heinolan kaupunki, kirjaamo, Rauhankatu 3, 18100 Heinola
  • Puhelimitse: Ella Vuorela, p. 050 595 1417

Etusivu