Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Kaupunginmuseoon talletetut kokoelmat

Ministeri P. J. Hynnisen taidesäätiön kirjasto

Kirjastonsa ministeri Paavo Juho Hynninen (1883 – 1960) keräsi eri puolilta Eurooppaa. Historia, poliittinen ja henkilöhistoria, taidehistoria ja taideteollisuus ovat hyvin edustettuina yli 4200 nidettä käsittävässä kirjastossa.

Hynniselle ei riittänyt pelkästään kirjan sisältö, myös niteen oli oltava mahdollisimman kaunis ja korkeatasoinen. Kokoelmaan kuuluu useita loistopainoksia. Hynnisen kokoelmista perustettiin 1982 Ministeri P. J. Hynnisen taidesäätiö. Se on tehnyt talletussopimuksen Heinolan kaupunginmuseon kanssa.

Kokoelma on sijoitettu Heinolan taidemuseoon. Kirjastohuone sisustettiin empiretyyliin, jota taidemuseon rakennuskin edustaa.

Salli Järvelän suomalaisen lasin kokoelma/ Suomen kulttuuriperinnön säätiö

Heinolan kaupunginmuseo sai vuonna 1998 talletuksena suuren kokoelman vanhaa suomalaista lasia Suomen Kulttuuriperinnön Säätiöltä.  Kokoelman on kerännyt FK Salli Järvelä, joka lahjoitti sen säätiölle.

Kokoelma sisältää pääosin käyttölasia 1700-luvun lopulta 1900-luvun alkupuolelle.

Kokoelma on useiden vuosikymmenien keräystyön tulos. Sen perusteina ovat olleet henkilökohtaiset mieltymykset, mutta myös esineiden esteettisyys ja valmistustavat.

Kokoelmaan kuuluu pääasiassa suomalaista lasia, mutta mukana on vanhempien esineiden joukossa myös ruotsalaisia laseja. Siihen kuuluu useita satoja esineitä.