Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
08.05.2018

Kaupunginhallituksen kokouksen 7.5. päätökset

Päätöslyhennelmä kaupunginhallituksen päätöksistä

Asia 95: Ajankohtaiskatsaus ja kyselytunti

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää kuulla kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsauksen sekä käydä kyselytunnin merkiten niissä käsitellyt asiat tiedoksi. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Asia 96: Maankäyttösopimus / asemakaava 699 Mäntykangas

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä asemakaavaan 699 Mäntykangas liittyvän, liitteenä olevan maankäyttösopimuksen tehtäväksi maanomistajan kanssa sekä

2. oikeuttaa Elinvoimatoimialan tarvittaessa tekemään sopimukseen korjauksia tai täydennyksiä, maanomistajia kuultuaan, ennen sen allekirjoittamista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 97: Henkilöstökertomus vuodelta 2017

Va. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä henkilöstökertomuksen 2017 tiedokseen ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 98: Osavuosikatsaus 1/2018

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1) hyväksyä osaltaan osavuosikatsauksen ja

2) esittää sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 99: Selvitys aikuisten ja nuorten työpajojen yhdistämisestä

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1) todeta, että Elinvoima- ja Hyvinvointitoimialoille sitovaksi tavoitteeksi asetettu selvityksen tekeminen aikuisten ja nuorten työpajojen yhdistämisestä on toteutunut ja

2) merkitä selvityksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 100: Kahden sosiaaliohjaajan viran (115115 ja 115116) perustaminen

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se perustaa kaksi täysiaikaista ja toistaiseksi voimassa olevaa sosiaaliohjaajan virkaa (115115 ja 115116) Heinolan kaupunkiin 15.6.2018 lukien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 101: Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston kokouksessaan 23.4.2018 tekemistä päätöksistä

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1) todeta valtuuston kokouksessa 23.4.2018 tehdyt päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja valtuuston päätösvaltaan kuuluneiksi sekä päättää panna ne täytäntöön ja

2) antaa valtuuston kokouksessa 23.4.2018 jätetyt valtuustoaloitteet valmisteltaviksi seuraavasti:

-Marko Heinon ym. aloite tekniselle toimialalle

-Kauko Kekkosen ym. aloite valmistellaan kaupunginhallituksen vastattavaksi.

Päätös:

1) hyväksyttiin

2) -Mika Mäentalon ym. aloite Tekniikkatoimialalle

- Kauko Kekkosen ym. aloitteen johdosta kaupunginhallitus toteaa, että kummankin koulun suunnittelu on niin pitkällä, ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin

3) em. Kauko Kekkosen ym. aloite käsitellään pykälässä 102

 

Asia 102: Kaupunginhallituksen ajalla 1.1.-30.4.2018 vastaamat valtuustoaloitteet

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää edellä olevan vastaukseksi 5.2.2018 ja 12.3.2018 jätettyihin valtuustoaloitteisiin ja esittää, että valtuusto toteaa

1) vastaukset riittäviksi ja

2) asiat aloitteina loppuun käsitellyiksi.

Lisättiin Kauko Kekkosen ym. aloite edellä olevassa pykälässä mainitulla tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin

 

Asia 103: Talousarvion toteuma huhtikuulta 2018, koko kaupunki ja Yhteiset palvelut –toimiala

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteumatilanteen huhtikuulta 2018 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 104: Kaatuneitten muistopäivä 20.5.2018

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajat kaatuneitten muistopäivän juhlallisuuksiin 20.5.2018 Heinolan hautausmaalle ja Vanhalle hautausmaalle.

Päätös: Hyväksyttiin. Heinolan hautausmaalle nimettiin edustajaksi Niina Varjo, Vanhalle hautausmaalle nimettiin edustajiksi Kauko Kekkonen ja Timo Virtanen

 

Asia 105: Kokouskutsuja

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää mahdollisten evästysten antamisesta ja nimetä edustajat Kuntaneuvotteluun 9.5. ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhteistyökokoukseen (3 edustajaa) 14.5. sekä edustajan Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 24.5.

Päätös: Hyväksyttiin. Edustajiksi nimettiin

Kuntaneuvottelu elinkeinotoimen järjestämisestä 9.5.: Kirsi Lehtimäki, Fuat Wafin, Heimo Riutta, Sinikka Malin ja Heikki Mäkilä

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen 20 §:n mu­kai­nen yhteistyökokous 14.5.: Fuat Wafin, Heimo Riutta ja Sinikka Malin tai Kirsi Timonen

Eteva kuntayhtymän yh­ty­mä­ko­kous 24.5.: Seija Saittakari

 

Asia 106: Saapuneet asiakirjat

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 107: Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä päätökset tiedokseen ja

1) todeta, ettei se käytä otto-oikeutta tehtyihin toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin sekä

2) tyytyä tehtyihin päätöksiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 108: Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä infot tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Kategoria: