Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
05.06.2018

Kaupunginhallituksen kokouksen 4.6. päätökset

Asia 128: Talouden tasapainottamisohjelma 2018–2021

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

1) hyväksyy esityslistan liitteen mukaisen talouden ta­sa­pai­not­ta­mi­sen ohjelman vuosille 2018-2021 noudatettavaksi pe­ri­aa­te­pää­tök­se­nä ja si­säl­ly­tet­tä­väk­si talousarvioon 2019 ja taloussuunnitelmaan 2019-2022, asia­kir­jas­ta ilmenevin perusteluin

2) antaa kaupunginhallituksen tehtäväksi seurata ja ohjata paketin täytäntöönpanoa ja vaikuttavuutta ja raportoida toteutuksesta valtuustolle osavuosikatsausten ja tilinpäätösten yhteydessä.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että mikäli valtuusto hyväksyy edellä esitetyn, ohjelman täytäntöönpanoa ja vaikuttavuutta seuraa ja ohjaa valmistelun ohjausryhmä. Ohjausryhmä vastaa siitä, että kaikki paketin keinot selvitetään määräajassa ja että tarvittavat toimenpiteet tehdään sovitun mukaisesti.

Lisäksi täytäntöönpanossa huomioon otettavaksi kaupunginhallitus antoi evästyksiä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 129: Kailas-talon hankesuunnitelma

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kailas-talon hankesuunnitelman liitteen mukaisena

Päätös: Kailas-talon hankesuunnitelma hyväksyttiin pöytäkirjan liitteen mukaisena

 

Asia 130: Heinolan kaupungin osallistuminen maakunnallisten matkailu- ja elinkeinoyhtiöiden rahoitukseen

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että

1) Heinolan kaupunki ostaa Lahden kaupungilta 100 kpl Lahti Region Oy:n osakkeita tasearvolla, joka on 174,03€/osake, rahoitussopimukseen liittymisen edellytyksenä ja

2) Heinolan kaupunki hyväksyy Lahti Region Oy:n rahoittajasopimuksen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 131: Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2022 suunnittelukehys

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1) hyväksyä vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2022 laadinnalle tavoitteellisen enintään 105,7 M€:n nettomenokehyksen ja

2) antaa seuraavat talousarvion 2019 laadintaohjeet:

- toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset toteuttavat kaupungin strategiaa

- toiminnalliset tavoitteet sidotaan strategian ja sen ohjelmien tavoitteisiin

- sekä käyttötalouden tehtäville että investoinneille esitetään tavoitteet ja perustelut, investoinneille myös kokonaiskustannusarvio

- suunnittelussa otetaan huomioon suunnittelukaudella näköpiirissä olevat maakunta- ja soteuudistukset ja sopeutetaan kaupungin toiminnot niihin

- toimialoilla laaditut alustavat esitykset yhteensovitetaan edellä annettuun suunnittelukehykseen valtuuston talousarvioseminaarissa syyskuussa käsiteltäviksi

- lautakunnat käsittelevät talousarvio- ja taloussuunnitelma ehdotuksensa valmistelun ja valtuustoseminaarin linjausten pohjalta 17.10.2018 mennessä.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 132: Kokouskutsuja

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää mahdollisten evästysten antamisesta ja edustajien nimeämisestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 133: Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä päätökset tiedokseen ja

1) todeta, ettei se käytä otto-oikeutta tehtyihin toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin sekä

2) tyytyä tehtyihin päätöksiin

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 133: Saapuneet asiakirjat

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 135 Kaupunginjohtajan ja hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä infot tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kategoria: Yleinen