Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
24.04.2018

Kaupunginhallituksen kokouksen 23.4. päätökset

Päätöslyhennelmä kaupunginhallituksen 23.4. kokouksen päätöksistä:

Asia 86: Asemakaava 699 Mäntykangas

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se solmittavan maankäyttösopimuksen tultua allekirjoitetuksi ja lainvoimaiseksi hyväksyy 3.4.2018 päivätyn asemakaavan muutoksen 699/Ak Mäntykangas sekä tonttijaon TJ1193.

Hyväksytty asemakaava-asiakirja arkistoidaan Heinolan kaupungin päätearkistoon tehtäväluokkaan 10.02.03.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 87: Maankäyttösopimus / asemakaavan muutos 698 Pienimäki, 29. Urheilupuisto

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä asemakaavan muutokseen Pienimäki 698 liittyvän, liitteenä olevan maankäyttösopimuksen tehtäväksi maanomistajan kanssa sekä

2. oikeuttaa Elinvoimatoimialan tarvittaessa tekemään sopimukseen teknisluontoisia korjauksia tai täydennyksiä, maanomistajaa kuultuaan, ennen sen allekirjoittamista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 88: Kahden sosiaaliohjaajan viran (115115 ja 115116) perustaminen

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se perustaa kaksi täysiaikaista ja toistaiseksi voimassa olevaa sosiaaliohjaajan virkaa (115115 ja 115116) Heinolan kaupunkiin 15.6.2018 lukien.

Päätös: Asia poistettiin listalta

 

Asia 89: Strategisten hankkeiden ja muiden suurten rakennushankkeiden ohjausryhmä

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

 1) määrätä investointihankkeiden ohjausryhmän tehtäväksi
 - seurata kaupungin strategisten hankkeiden sekä kustannusarvioltaan yli 3 M€:n rakennushankkeiden toteutusta hankkeen alusta sen valmistumiseen saakka,

 - seurata toteutusaikataulun noudattamista,

 - seurata urakalla toteutettavien hankkeiden lisätyötarpeita,

 - seurata kustannusarviossa pysymistä ja

 - varmistaa tiedonkulkua hankkeessa mukana olevien lautakuntien ja kaupunginhallituksen välillä,

2) Nimettiin rakennushankkeiden ohjausryhmään Heimo Riutta, Marko Heino, Tuomo Vesikko ja Ritva-Maija Kuuskoski. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää teknistä lautakuntaa nimeämään kaksi jäsentä rakennushankkeiden ohjausryhmään.

3) Kaupunginhallitus pyytää ohjausryhmää nimeämään keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi päätettiin, että ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtaja

4) määrätä ohjausryhmän kokouspalkkiot kaupunginhallituksen päättämän jaoston kokouspalkkion mukaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 90: Ystävyyskaupunkivierailu Piestanyyn 1.- 3.6. ja Peineen 20.- 22.9.

Saksasta Peinesta on 5.2.2018 tullut sähköpostilla kutsu ystävyyskaupunkivierailulle 20. - 22.9.2018. Kutsua on 9.4. tarkennettu siten, että kutsu koskee 6 - 8 henkilöä. Vierailun tarkempi ohjelma ja aikataulu saadaan myöhemmin.

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1) nimetä kaupungin edustajat ystävyyskaupunkimatkalle Peineen 20.-22.9. Nimettiin Raili Hildén, Ilkka Jaakkola, Mika Mäentalo, Sanna Karppinen, Helga Nurminen-Ekholm ja delegaation johtajaksi Fuat Wafin.

2) valtuuttaa va. kaupunginjohtajan nimeämään viranhaltijan ko. matkalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 91: Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkiesitykset 2018

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdotuksesta Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkien antamiseksi itsenäisyyspäivänä 2018.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 92: Kokouskutsuja

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää mahdollisen evästysten antamisesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 93: Saapuneet asiakirjat

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää osallistumisesta tilaisuuksiin, merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa valtuustolle tiedoksi kaupunginjohtajasopimuksen käsittelyyn liittyen virantoimituksen alkamisajankohdan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 94: Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä päätökset tiedokseen ja

 1) todeta, ettei se käytä otto-oikeutta tehtyihin toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin sekä

 2) tyytyä tehtyihin päätöksiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 95: Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kuultiin infot mm. elinkeinotoimen järjestelyistä Päijät-Hämeessä ja HTK Oy:n selvityksen tilanne.

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä infot tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kategoria: