Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
22.05.2018

Kaupunginhallituksen kokouksen 21.5. päätökset

Päätöslyhennelmä kaupunginhallituksen kokouksesta

Asia 109: Matti Sepän kuntalaisaloite Hopeasillan purkuasiassa

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

 1) että asiassa ei ole syytä jatkotoimiin. Aloite tulee saattaa valtuuston käsittelyyn siltä osin, kuin toimivalta on valtuustolla.

 2) esittää valtuustolle, että se merkitsee asian tiedokseen ja päättää, ettei asiassa ole aihetta jatkotoimiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 110: Asemakaava ja asemakaavan muutos 688 Laatikkotehdas

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää, että valtuusto hyväksyy 2.5.2018 päivätyn asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 688/akm, Laatikkotehdas.

Hyväksytty asemakaava-asiakirja arkistoidaan Heinolan kaupungin päätearkistoon tehtäväluokkaan 10.02.03.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 111: Ranta-asemakaava 59 Korpinmaa-Vasikkasaari

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää, että valtuusto hyväksyy 4.5.2018 päivätyn 59/RAK Korpinmaa - Vasikkasaari ranta-asemakaavan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 112: Talouden tasapainottamisohjelman 2018 - 2021 tilannekatsaus

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen kuullun selvityksen tasapainottamisohjelman valmistelutilanteesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 113: V 2017 talousarvion määräraha- ja tuloarvioylitys/ Tekniikkatoimiala, Tilakeskus

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

 1. hyväksyy edellä teknisen lautakunnan esittämin perustein tehtävän '520 Rakennukset ja isännöinti' vuoden 2017 määrärahan ylittymisen 697 944 €:lla sekä tuloarvion ylittymisen 548 124 €:lla.
 2. va. kaupunginjohtaja pyytää määrärahan vastuuhenkilöä antamaan kirjallisen selvityksen siitä miksi lisämäärärahaesitystä ei tehty talousarviovuoden aikana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 114: V 2017 talousarvion määräraha- ja tuloarvioylitys / Hyvinvointitoimiala, Peruskoulutus

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

 1. hyväksyy edellä hyvinvointilautakunnan esittämin perustein tehtävän '410 Peruskoulutus' vuoden 2017 määrärahan ylittymisen 579 101 €:lla sekä tuloarvion ylittymisen 235 153 €:lla
 2. va. kaupunginjohtaja pyytää määrärahan vastuuhenkilöä antamaan kirjallisen selvityksen siitä miksi lisämäärärahaesitystä ei tehty talousarviovuoden aikana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 115: V 2017 talousarvion määrärahaylitys / Liikuntapalvelut

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

 1. hyväksyy edellä hyvinvointilautakunnan esittämin perustein tehtävän '475 Liikuntapalvelut' vuoden 2017 määrärahan ylittymisen 197 649 €:lla
 2. va. kaupunginjohtaja pyytää määrärahan vastuuhenkilöä antamaan kirjallisen selvityksen siitä miksi lisämäärärahaesitystä ei tehty talousarviovuoden aikana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 116: Muutos Tekniikkatoimialan tilakeskuksen vuoden 2018 talousarvion investointiosaan

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittäävaltuustolle, että se hyväksyy Tekniikkatoimialan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan seuraavat määrärahamuutokset:

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 117: Lisämääräraha vuoden 2018 talousarvioon Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualue / oppilas- ja opiskelijahuolto

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että se ei esitä valtuustolle hyvinvointilautakunnan ehdottamaa muutosta vuoden 2018 talousarvioon, vaan edellyttää, että ehdotuksessa hyvin perustellut lisäpanostukset oppilashuoltoon voidaan vuonna 2018 toteuttaa olemassa olevan määrärahan puitteissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 118: Talousarvion 2018 muuttaminen, Lusin koulukiinteistön palaneen osan uudelleen rakentaminen

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 talousarvion investointiosaan Tekniikka-toimialan Tilakeskukselle Lusin koulu -hankkeelle uuden määrärahan:

 

Perustelut: Lu­sin koulun tulipalossa tuhoutunut osa korvataan uudisrakennuksella, jo­ka yhdessä vanhan osan kanssa sisältää opetustoiminnan vaa­ti­mat tilat 1. - 6. luokkalaisille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 119: Heinolan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma 2017 – 2021

Va. kaupunginjohtajan ehdotus:

 1. osaltaan hyväksyä kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman 2017 - 2021 ja
 2. esittää valtuustolle, että se hyväksyy Heinolan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman vuosille 2017-2021.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 120: Heinolan kaupungin viestinnän käytännöt

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä pöytäkirjan liitteen mukaisen ohjeen 'Viestinnän käytännöt' ja antaa sen koko organisaatiolle noudatettavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 121: Vammaisneuvoston 1.6.2017 - 31.5.2019 täydentäminen

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

 1. täydentää Vammaisneuvostoa jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019 ja
 2. nimetä jäseneksi Heikki Pitkäahon ja varajäseneksi Riitta Luurin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 122: Sosiaalipalveluiden johtamistilanne

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi valmistelutekstistä ilmenevän selvityksen sosiaalipalveluiden johtamistilanteesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 123: Selitys Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Hopeasillan purkamislupaa 2018-6 koskevan valituksen ja siitä annettujen lausuntojen johdosta

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden liitteen mukaisen selityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 124: Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kirsti Kuokkasen ja Paula Tenkasen valitukseen / Valtuuston päätös 12.3.2018 § 8, Ranta-asemakaava 62/Rak Pursijärvi

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 125: Kokouskutsuja

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää mahdollisen evästysten antamisesta.

Päätös:

Suur-Savon Energiasäätiön valtuuskunta 13.6.: Heikki Mäkilä

Elinkeino-organisoinnin jatkoneuvottelut 22.5.: Kirsi Lehtimäki, Heimo Riutta ja Heikki Mäkilä

Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskuksen varsinainen yhtiökokous 23.5. evästys: hallitukseen Harri Kuivalainen, Sinikka Malin, Heikki Mäkilä, Hannu Sorvari

 

Asia 126: Saapuneet asiakirjat

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 127: Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä päätökset tiedokseen ja

 1. todeta, ettei se käytä otto-oikeutta tehtyihin toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin sekä
 2. tyytyä tehtyihin päätöksiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

 

 

 

 

Kategoria: