Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
19.06.2018

Kaupunginhallituksen kokouksen 18.6. päätökset

Asia 136: Ajankohtaiskatsaus ja kyselytunti

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää kuulla kaupunginjohtajan ja toimialojen ajankohtaiskatsauksen Mäntylän tehostetun palveluasumisen yksikön näkymistä vuodesta 2021 eteenpäin sekä käydä kyselytunnin merkiten niissä käsitellyt asiat tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 137: Rakennuspaikan hinnoittelu ja myynti, Pitkäniemi

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että liitteenä olevan maankäyttöluonnoksen mukaisen, kiinteistöstä Niemelä 111-406-3-754 luovutettavan, n. 5 950 m2 laajuisen rakennuspaikan myyntihinta on 197 250 €.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 138: Talousarvion toteuma toukokuulta 2018, koko kaupunki ja Yhteiset palvelut -toimiala

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteumatilanteen toukokuulta 2018 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 139: Työterveys Wellamo Oy:n osakkeiden myynti

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ostotarjouksen Työterveys Wellamo Oy:n osakkeista kokouksessa täsmennettävin edellytyksin.

Päätös: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Päi­jät-Hä­meen hyvinvointikuntayhtymän ostotarjouksen Työterveys Wel­la­mo Oy:n osakkeista seuraavin ehdoin:

- Osakkaiden on tehtävä uusi osakassopimus

- Osakkaat sitoutuvat Työterveys Wellamo Oy:n asiakkuuteen vuoteen 2021 asti

- Työterveys Wellamo Oy toimii sidosyksikköasemassa

- Pienosakkaat esittävät yhtiökokouksessa yhdessä yhtä (1) jäsentä yhtiön hallitukseen

- Yhtiökokouksessa kaikilla osakkailla on oikeus tehdä esityksiä ja aloitteita yhtiön hallitukselle.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että uusi osakassopimus on hyväksyttävä kaikkien omistajien päättävissä elimissä ennen kauppojen toteutumista.

 

Asia 140: Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 7.5.2018 § 96

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen edellä valmistelutekstissä mainituilla perusteilla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 141: Tilan 250-405-5-59, Tuulela myynti

Asia poistettiin listalta

 

Asia 142: Hovioikeuteen tehdyn valituksen peruuttaminen Raakapuu-asiassa

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1) välittömästi peruuttaa hovioikeudessa vireillä olevan kanteen jäljellä olevia vastaajayhtiöitä vastaan ja

2) valtuuttaa kaupunginlakimiehen ilmoittamaan kanteen peruuttamisesta kaupunkia edustavalle asiamiehelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 143: YIT:n maksuvaatimus kaupungille

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki peruuttaa Lemminkäinen/YIT Oyj:een kohdistetun 4.598.582,00 euron vakuusvaatimuksen ja oikeuttaa asiamiehensä välittömästi ryhtymään mainitun, hallinnassaan olevan pankkitakauksen purkamiseen tarvittaviin toimenpiteisiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 144: Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston kokouksissaan 4.6. ja 11.6.2018 tekemistä päätöksistä

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1) todeta valtuuston kokouksissa 4.6. ja 11.6.2018 tehdyt päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja valtuuston päätösvaltaan kuuluneiksi sekä päättää panna ne täytäntöön,

2) antaa valtuuston kokouksessa 4.6.2018 jätettyihin valtuustoaloitteisiin sisältyvät asiat selvitettäviksi talousarviovalmistelun yhteydessä ja aloitevastaukset valmisteltaviksi seuraavasti:
- Teppo Arifullenin ym. valtuustoaloite Hyvinvointitoimialalle ja
- Kauko Kekkosen ym. valtuustoaloite Elinvoimatoimialalle

3) antaa valtuuston kokouksessa 11.6.2018 jätettyyn Marko Heinon ym. valtuustoaloitteeseen sisältyvät asiat selvitettäviksi talousarviovalmistelun yhteydessä ja aloitevastauksen valmisteltavaksi Hyvinvointitoimialalle,

4) antaa valtuuston kokouksessa 11.6.2018 jätetyn toimenpidealoitteen elinvoimatoimialalla huomioon otettavaksi Lintutarhaa koskevien tasapainotustoimenpiteiden valmistelussa, ja

5) pyytää toimielimiltä arviointikertomuksessa julkituoduista suosituksista vastaukset kaupunginhallitukselle 15.8.2018 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 145: Kokouskutsuja

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää mahdollisten evästysten antamisesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 146: Saapuneet asiakirjat

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 147: Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä päätökset tiedokseen ja

1) todeta, ettei se käytä otto-oikeutta tehtyihin toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin sekä

2) tyytyä tehtyihin päätöksiin

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 148: Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä infot tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Kategoria: