Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
14.03.2018

Kaupunginhallituksen 12.3. kokouksen päätökset

Päätöslyhennelmä kaupunginhallituksen 12.3. kokouksesta

Asia 50: Kokouskutsuja

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää mahdollisen evästysten antamisesta ja osallistujista

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Asia 51: Saapuneet asiakirjat

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Asia 52: Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä päätökset tiedokseen ja 1) todeta, ettei se käytä otto-oikeutta tehtyihin toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin sekä 2) tyytyä tehtyihin päätöksiin

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Asia 53: Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä infot tiedoksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Asia 54: Lakkautettavan virat Tekniikka-toimialalla

Va. kaupunginjohtajan ehdostus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se lakkauttaa seuraavat Tekniikkatoimialan ruoka- ja siivouspalveluiden virat 1.4.2018 lukien:

110015 Siivooja
110009 Sairaala-apulainen
110013 Sairaala-apulainen
110028 Sairaala-apulainen
191027 Ravitsemistyöntekijä
191007 Ravitsemistyöntekijä
191010 Ravitsemistyöntekijä
191019 Ravitsemustyöntekijä

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Asia 55: Strategisten investointien johtamisen malli

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää käydä keskustelun strategisten investointien johtamisen mallista, joka valmistellaan hyväksyttäväksi kaupunginhallituksen seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Asia 56: Asemakaava ja asemakaavan muutos 688 Laatikkotehdas

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1) ottaa tämän kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsiteltäväksi tässä kokouksessa ja 2) peruuttaa 19.2.2018 § 33 tekemänsä esityksen valtuustolle ja; 3) palauttaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 688/Akm, Laatikkotehdas lisävalmisteluun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kategoria: Yleinen