Iloinen lapsi leikkii ulkona

Tilapäinen varhaiskasvatus

Lapsi, jolla ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa, voi osallistua tilapäisesti kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Tilapäisen varhaiskasvatuksen kesto voi olla yksittäisiä tunteja tai enintään 1–5 päivää kuukaudessa. Tilapäinen varhaiskasvatus eli ns. parkkihoito ei keskeytä lapsen kotihoidon tuen etuutta. Tilapäishoidossa oleva lapsi on vakuutettu hoidossaoloajan.

Myös peruskoulun ekaluokkalaiselle voidaan myöntää ennen koulupäivän alkua tilapäisesti aamuhoitopaikka, mikäli varhaiskasvatuspaikassa on siihen mahdollisuus eikä paikkaa voida tarjota koululaisen aamu- ja iltapäivätoimintana.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Lapsi voi saada tilapäishoitoa jos päiväkodissa tai perhepäivähoitokodissa on vapaa paikka eikä lapsella ole muuta kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Toimi näin

Voit tiedustella tilapäishoitopaikkaa päiväkodista tai perhepäivähoitajalta suoraan alueen päiväkodin johtajan kanssa. Tilapäishoitoon ei ole varsinaista hakemusta, mutta vakuutuksen, tilastoinnin ja laskutuksen vuoksi lapsen ja perheen yhteystiedot tulee toimittaa kirjattavaksi varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmään.

Tilapäishoidosta perittävät maksut

  • Alle 4 tuntia, 5 euroa tunnilta ja sisaruksista 2,50 euroa tunnilta
  • 4 – 10 tuntia, 16 euroa päivältä ja sisaruksista 12 euroa päivältä
Etusivu