Heinolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa on alkanut tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021 tähtäävä hanke. Heinolan varhaiskasvatuksessa on suuri määrä lapsia eriasteisen tuen parissa, lisäksi useimmissa päiväkotiryhmissä on muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia lapsia. He tarvitsevat monipuolisia lisäresursseja ja tukea arjessaan.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja muuttaa varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria yhä vahvemmin monipuolisen kasvatuksen ja opetuksen suuntaan. Hankerahalla saamme päiväkoteihin taide- ja liikuntakasvattajat, sekä kaksi resurssiopettajaa. Panostamalla liikunta- ja taidekasvatuksen kehittämiseen pyritään luomaan kestäviä rakenteita ja toimintamalleja päiväkotien arkeen. Samalla jatkamme myös Heinolan jo vuosia jatkunutta panostusta kuntalaisten ja eritoten lasten liikkumiseen ja hyvinvointiin. Kokemuksemme mukaan myös eriasteista tukea tarvitsevat lapset hyötyvät taide- ja liikuntakasvatuksesta.

Hankkeeseen on jo palkattu varhaiskasvatuksen taidekasvattajaksi Eeva Rantala ja liikuntakasvattajaksi Niko Ollilainen. Liikunnan ja taiteen ammattilaisina he pystyvät luomaan ja kehittämään varhaiskasvatuksen toimintaa hieman eri näkökulmasta. Lisäksi resurssiopettajaksi on valittu Sini Korhonen, toinen resurssiopettajan tehtävä on haussa. Eeva, Niko ja Sini kiertävät kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä alle eskari-ikäisten ryhmissä.

Etusivu