Kukkia niityllä

Heinäkuu

Heinäkuulta ei peritä hoitomaksua, jos lapsi on aloittanut hoidon viimeistään vuoden 2020 elokuussa ja on ollut yhtäjaksoisesti päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja hoitomaksua on jo laskutettu 11 kuukaudelta.

Niiden perheiden osalta, joilla heinäkuu on maksullinen, heinäkuulta peritään maksu vain ennakkoon varatuilta varhaiskasvatuspäiviltä, jos vanhemmat ovat ilmoittaneet niistä 30.4. mennessä.

Kesäkuu

Jos lapsi on pois hoidosta koko kesäkuun, kesäkuun hoitomaksusta hyvitetään 50 %. Sama 50 %:n poissaolohyvitys koskee kesäkuun lisäksi myös muita kalenterikuukausia.

Aikaisemmin myös kesäkuulta on saanut ennakkovaraukseen perustuvia kesähyvityksiä hoitomaksusta, mutta Heinolan valtuusto on päättänyt kesäkuun hyvitysten poistumisesta 1.1.2021 alkaen osana vuoden 2021 talousarvion käsittelyä 23.11.2020.

Etusivu