rakennussuunnitelma ja kynä

Kailas-talon rakentaminen entisen lukion tontille käynnistyy maaliskuun 2021 aikana. Kailas-taloon tulee uudet tilat Kailaan päiväkodille ja Kailaan koululle. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan lokakuussa 2022. Kailas-talon käyttöönoton tavoitteena on alkuvuosi 2023.

Kailas-taloon sijoittuvat Kailaan koulu, Kailaan päiväkoti sekä koko Heinolaa palveleva liikuntasali ja kaupungin uusi tuotantokeittiö. Koulun arvioitu oppilasmäärä on 390 oppilasta, ja päiväkodissa on 80 paikkaa. Rakennuksen bruttopinta-ala on n. 7 700 neliötä. Rakennus sijoittuu tontille, jossa aiemmin sijaitsi Heinolan lukio.

Kailas-talon moderni oppimisympäristö muodostuu oppimissoluista, joiden tilat ovat joustavasti käytettävissä erilaisiin opetustilanteisiin. Varhaiskasvatus ja alkuluokat muodostavat toisiinsa kytkeytyvän ja osittain yhteisiä tiloja käyttävän kokonaisuuden. Kailaan koulussa toimii myös kaupungin alakoulujen erityisen tuen pienryhmät.

Lue lisää rakennushankkeesta

Etusivu