Kirkonkylän koulu sijaitsee reilun viiden kilometrin päässä Heinolan keskustasta ja toimii Heinolan pohjoisen alueen oppilaiden alakouluna vuosiluokille 1-6. Lukuvuonna 2020 – 2021 koulussa opiskelevat myös kaikki Lusin toimipisteen alueen alakoululaiset.

Koulu sijaitsee upealla paikalla ajatellen oppilaiden ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia. Koululaisilla on käytössään laajat leikki- ja pelialueet:

 • koulun vieressä sijaitsee Kirkonkylän liikuntahalli, joka on päivisin koulun käytössä
 • liikuntahallin ympäristössä on pieni frisbeegolfrata
 • iso hiekkakenttä mahdollistaa monenlaiset pelit ja leikit ja kentän päädyssä oleva monitoimikenttä lisää pelimahdollisuuksia
 • Kirkonkylän yleisurheilukenttä sijaitsee sadan metrin päässä koulurakennuksesta
 • yleisurheilukentän päädyssä sijaitsee luistelualue, jonka luonnonjäätä ja pientä kaukaloa koululaiset käyttävät talvisin
 • pururata (talvella hiihtolatu) kulkee aivan koulun pääoven edestä

Meidän koulumme

Tällä hetkellä Kirkonkylän koulun oppilasmäärä 192 ja määrä jakautuu kymmeneen opetusryhmään.

Kirkonkylän koulu on turvallinen kouluyhteisö, jossa korostuvat sosiaaliset valmiudet, hyvät tavat sekä perustietojen ja -taitojen hankinta. Pyrimme kouluarjessa korostamaan laaja-alaiseen osaamiseen liittyviä taitoja ja harjoittelemaan niitä kouluarjessa. Pidämme tärkeänä myös tunnetaitojen harjoittelemista.

1A Kirsi Ruohonen 044 769 3035

1B Miia Saari 044 469 4371

2A Henna Tanner 044 735 0034

2B Terhi Broder 044 735 0014

3A Elina Polus 044 735 0013

4A Harri-Pekka Räsänen 044 769 3038

3B-4B Salla Walldén 050 595 1419

5A Miska Haverila 044 769 3036

5A Jarkko Granqvist 050 349 3991

5B-6C Tuire Tikka 044 769 4221

Englanti: Maija Rissanen (luokat 3-6) 044 769 3037 ja Eija Nipuli (luokat 1-2) 044 469 4336

Ruotsi: Jarkko Granqvist 050 349 3991

Koulunkäynninohjaajat / iltapäivätoiminnan ohjaajat:

 • Kirsi Valjakka 044 469 4262
 • Ritva Ollikainen, yhteyshenkilö/Lusin yksikön kulj. 044 469 4321
 • Maija Virtanen 044 469 4370
 • Sari Jussila, yhteyshenkilö / KK-yksikön kulj. 044 797 6944

 

Keskuskeittiö 044 797 7051

 • Nina Rantanen, Heli Inkinen ja Satu Järvinen

 

Siivoojat: 044 797 8587

 • Asta Eskola, Kirsi Matilainen, Suvi Oittinen

 

Kiinteistönhoitaja: Arto Hannula 050 522 0322

Ulkoalueet: Marko Nyman 044 797 8615

 

Terveydenhoitajan ja muun oppilashuollon väen löydät täältä.

OPPITUNNIT JA VÄLITUNNIT

8.00 – 8.45 OPPITUNTI

5 min jaloittelu / siirtyminen

8.50 – 9.35 OPPITUNTI

30 min välitunti

10.05 – 11.55 OPPITUNTI x 2 sisältäen ruokailun 20 min

30 min välitunti

12.25 – 13.10 OPPITUNTI

5 min jaloittelu / siirtyminen

13.15 – 14.00 OPPITUNTI

1 lk. 2 lk. 3 lk. 4 lk. 5 lk. 6 lk. Lk 1-6 yht.
Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 5 5 4 33
A1-kieli 1 1 2 2 3 2 10
B1-kieli 2 2
Matematiikka 4 4 4 4 4 4 24
Ympäristöoppi 2 2 2 2 3 3 14
Biologia*
Maantieto*
Fysiikka*
Kemia*
Terveystieto*
Uskonto/elämänkatsomustieto 1 1 1 1 1 2 7
Historia 1,5 1,5 3
Yhteiskuntaoppi 1 0,5 0,5 2
Musiikki 1 1 2 2 1 1 8
Kuvataide 1 1 1 2 2 1 8
Käsityö 2 2 2 2 2 2 12
Liikunta 2 2 3 3 2 2 14
Kotitalous
Oppilaanohjaus
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset**
Valinnaiset oppiaineet
YHTEENSÄ 21 21 22 24 25 25 137

1. Kirkonkylän koulun iltapäivätoiminnan tavoitteet

Toimintamme tavoitteena on tukea lasten hyvinvointia, luoda heille turvallinen ja hyvä paikka toimia, jossa huomioidaan lapsen ja perheen tarpeita koululaisen iltapäivän osalta. Tavoitteenamme on tarjota lapsille monipuolisesti rakennettua toimintaa; kuuntelemalla lapsia, seuraamalla lasten jaksamista ja heidän kiinnostuksensa kohteita.

 

2. Toiminnan järjestäminen

Kirkonkylän koululaisten iltapäivätoiminta tapahtuu koulun tiloissa jokaisena koulupäivänä, paitsi lauantaiksi osuvina koulupäivinä. Iltapäivätoiminta alkaa koulupäivän päätyttyä välitunnin jälkeen ja päättyy viimeistään klo 16.30.

Kirkonkylän koulun iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat Kirsi Valjakka (044 469 4262 ) ja Ritva Ollikainen (044 469 4321). Perusopetuslain mukaisesti Kirkonkylän iltapäivätoiminnassa tarjotaan asiakasmaksuun sisältyvä monipuolinen ja ravitseva välipala. Toiminta tapahtuu kouluravintola Pikkupadan kabinetissa.

Toiminnassa noudatetaan koulun sääntöjä turvallisuusnäkökulma huomioon ottaen.

Etusivu