Lapsen ja aikuisen välinen yhteys -videosarja

Miten vastata lapsen kiukkuun?
Miten vahvistaa lapsen onnistumisia?
Miten lisätä kodin hyvää ilmapiiriä?

Arjen solmukohdat saavat välillä sekä aikuiset että lapset ymmälleen ja nostattavat monenlaisia tunteita. Lapsen ja aikuisen välinen yhteys-sarjan videot haastavat vanhempaa miettimään omaa toimintaansa lapsen näkökulmasta. Sarjan tarkoitus on antaa käytännön vinkkejä, joiden avulla aukoa yhdessä yhteyden solmuja.

Vuoden 2021 aikana on suunnitteilla vielä kolme videota (10-12/2021) aiheeseen liittyen.

Osa 1: Lapsen tunteen sanoittaminen

Kiireisen lapsiarjen keskellä voi eteen tulla tilanteita, joissa lapsi käyttäytyy aikuisen näkökulmasta epäsopivalla tavalla. Videosarjan ensimmäisessä osassa Heinolan kaupungin perhekuraattori Tytti Lönnrot esittelee sanoittamisen yhtenä keinona vahvistaa lapsen ja aikuisen välistä yhteyttä ja auttaa pääsemään eteenpäin kiukku-tai jännitystilanteessa.

Osa 2: Lapsen kehuminen

Videosarjan toisessa osassa Heinolan kaupungin koulukuraattori Susanna Luoto esittelee Ben Furmanin Muksuoppia aikuisille -vanhempainryhmän kehuharjoitteen. Susanna toimii myös Muksuoppia aikuisille -vanhempainryhmän ohjaajana.

Etusivu