Nuoret kasvomaskeissaan

Päivitetty: 17.8.2022

Opiskeluterveydenhuollon tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden hyvinvointia edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä.

Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja ja taitoja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu lukiolaisille, 10-luokkalaisille, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksissa opiskeleville ja ammattikorkeakoululaisille.

Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskelujesi alkuvaiheessa sinulle järjestetään terveystarkastus. Tarkastuksessa kiinnitämme huomiota mm. terveyteen, hyvinvointiin, elämäntilanteeseen ja opiskelumotivaatioon sekä ohjaamme tekemään terveyttä edistäviä valintoja.  Lisäksi pyrimme tunnistamaan varhain, mikäli sinulla on  erityisen tuen tarvetta. Tuen järjestämisessä tehdään yhteistyötä huoltajien, muun opiskelijahuollon, opettajien tai hoitotahojen kanssa. Tuemme sinua  omalta osaltamme yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Asevelvollisten ennakkoterveystarkastukset

Asevelvollisten ennakkoterveystarkastuksista vastaavat opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi terveydenhoitajaan puhelinaikana.

Etusivu