Lapset bussissa

Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa alkanutta lapsen terveydentilan seurantaa.

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on suunnitelmallinen, oppilaskeskeinen, kokonaisvaltainen toiminta, jossa painottuvat terveyden edistäminen, terveyskasvatus, terveysongelmien ennaltaehkäisy ja yhteistyö kouluyhteisössä sekä vanhempien että huoltajien kanssa.

Oppilaita kannustetaan terveellisten elintapojen omaksumiseen.

Kouluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu kaikille peruskoulun 1-9. luokan oppilaille.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuoltoon sisältyvät koulun terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta, oppilaan kasvun, terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen, oppilaan vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen, oppilaan suun terveydenhuolto, oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen.

Toimi näin

Kouluterveydenhoitajan ajanvaraus puhelinaikana.
Koululääkärille ohjaudutaan terveydenhoitajan kautta.

Etusivu