Opiskelijahuolto

Opiskeluhuollon psykologin palvelut

Koulu- ja opiskeluhuollon psykologit toimivat yhteistyössä oppilaiden, perheen ja koulun kanssa tavoitteena lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin ja koulunkäynnin edistäminen. Psykologit tarjoavat tukea ja ohjausta mm. koulunkäyntiin ja oppimiseen sekä mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä ongelmissa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden tutkimus – ja hoitotahojen kanssa.
Psykologin palveluita on saatavilla kaikilla kouluasteilla ja kaikissa kaupungin alueella toimivissa oppilaitoksissa.

Toimi näin

Koulu- ja opiskelupsykologin tavoittaa puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostin sekä Wilman kautta.

Etusivu